EN - Products & Solution - Industries - Military & Defense - Ground Combat Cables - Generic Header

Káble pre pozemné armády

Káble pre pozemné armády

EN - Products & Solution - Industries - Military & Defense - Ground Combat Cables - Editorial Text Intro

Robustné a odolné výrobky vhodné na poľné použitie pre signálne zariadenia, prenosné zdroje elektriny, radarové zariadenia a obrnené vozidlá v plnenírôznorodých potrieb pozemných armád, výsadkových jednotiek a iných pozemných síl.

Zahŕňa:

  • káble do prenosných zdrojov elektriny,
  • káblepre taktickú výstroj,
  • komunikačné káble,
  • káble pre vozidlá,
  • káble pre radarové zariadenia.

SK - CTA for eCatalog

Navštívte náš eKatalog