EN - Products & Solution - Industries - Military & Defense - Defense Specialty Cables - Generic Header

Špeciálne káble pre obranné systémy

Špeciálne káble pre obranné systémy

EN - Products & Solution - Industries - Military & Defense - Defense Specialty Cables - Editorial Text Intro

Koncern Prysmian koncipuje a vyrába káble, vrátane konštrukcie a vývoja príslušných zmesí a materiálov, podľa osobitných požiadaviek zákazníkov. Vďaka tomu máme rozsiahle portfólio výrobkov, ktoré pokrýva všetky druhy funkcií(stredno- a nízkonapäťové káble, riadiace a prístrojové káble, optické vlákna).
Koncern Prysmian koncipuje a vyrába tiež multifunkčné káble, a to od najjednoduchších až po tie technologicky najnáročnejšie konštrukcie.