EN - Products & Solution - Industries - Military & Defense - Cable For Navy Applications - Generic Header

Káble pre vojenské námorníctvo

Káble pre vojenské námorníctvo

EN - Products & Solution - Industries - Military & Defense - Cable For Navy Applications - Editorial Text Intro

Káble, vodiče a optické vlákna pre prístroje a elektronické komunikačné zariadenia, na dodávku elektriny a na riadiace a osvetľovacie účely. Určené osobitne na použitie v náročných prostrediach na palube lodí a v iných námorných zariadeniach. K dispozícii sú tiež vždy úpravy podľa vojenských špecifikácii a technologicky vysoko náročné riešenia.

Zahŕňa:

  • Štandardné káble podľa bežných komerčných špecifikácií
  • Nedymivé a bezhalogénové káble
  • Ohňovzdorné káble
  • Silové káble na prívod elektriny z pobrežia a 400 Hz silovékáble
  • Káble s vrstvami z polymérových zmesí pre hydrofóny a sonarové systémy
  • Komunikačné káble
  • Káble pre vlečné a priväzovanézariadenia,pre mínolovky a poľové káble
  • Káble s osobitnými magnetickými vlastnosťami pre mínolovky
  • Káble pre vlečné protitorpédové obranné zariadenia (klamné ciele) (USA)

SK - CTA for eCatalog

Navštívte náš eKatalog