EN - Products & Solution - Industries - Military & Defense - Generic Header

Vojenské a
obranné systémy

Spájame osvedčené prevádzkové vlastnosti s vyše 100-ročnými skúsenosťami v sektore obrany

Vojenské a <br>obranné systémy

EN - Products & Solution - Industries - Military & Defense - Editorial Text Intro

Vo vojenských a obranných zariadeniach neprichádzajú do úvahy žiadne kompromisy v ohľade kvality, súladu so štandardmi ani prevádzkových vlastností.

Káble z produkcie koncernu Prysmian sa v tejto oblasti úspešne uplatňujú už po vyše storočie. So silovými, riadiacimi, prístrojovými a komunikačnými káblami, ktoré spĺňajú široké spektrum vojenských štandardov, zaisťujeme kľúčovú podporu činnostiam významných vojenských organizácií vo svete.

EN - Products & Solution - Industries - Military & Defense - Editorial Text Stories

Káble pre najšpecializovanejšie použitia

Divízia pre Vojenské a obranné systémy koncernu Prysmian vyrába kábelárske výrobky na použitie vo vojenských a obranných zariadeniach po celom svete.

Naša naozaj pestrá ponuka výrobkov zahŕňa silové káble, riadiace a prístrojové káble, dátové a komunikačné káble (vrátane optických káblov) a ich ľubovoľné kombinácie.

Naše výborné výsledky, vďaka ktorým sme v kábelárstve svetovým lídrom, sme zužitkovali v celom rade jedinečných riešení a projektov na súši i na mori až po sonarové a poľné komunikačné systémy.

EN - Products & Solution - Industries - Military & Defense - Text Editorial 2-columns

 

Koncern Prysmian sa ako zmluvný partner zúčastňuje tiež na vývojových projektoch pre štátne organizácie a podniky vo vojenskom priemysle na vývoj nových kábelárskych výrobkov pre osobitné použitia.


Tím pre vojenské a obranné systémy koncernu Prysmian sa zameriava na káble špičkovej kvality a na výrobky s výnimočnými požiadavkami na prevádzkové vlastnosti, alebo ktoré si vyžadujú technologicky vysoko náročné riešenia.


Naše výrobky obvykle spĺňajú celý rad rôznorodých požiadaviek podľa príslušných uplatňujúcich sa vojenských štandardov ako sú IEC, britské Def Stan, nemecké VG a americké MILSPEC.


Káble Prysmian pre vojenské a obranné systémy zaisťujú špičkové prevádzkové vlastnosti, spoľahlivosť a bezpečnosť pre armády po celom svete.

  • Kompaktnérozmery
  • Nedymivé a bezhalogénové
  • S ochranou proti elektromagnetickej interferencii
  • Bezproblémová funkčnosť v náročných prostrediach
  • Bezproblémová funkčnosť pri extrémnej mechanickej záťaži

EN - Products & Solution - Industries - Military & Defense - View Product

Vo vojenských a obranných systémoch

EN- Products & Solutions - Industries - Military & Defense - Featured Products

/  Vybrané výrobky

EN - Products & Solution - Industries - Military & Defense - Contact Us

Naše kontakty

Vyberte kontakty podľa úseku alebo zemepisnej oblasti.

North Dighton Draka Cableteq USA, Inc.

22 Joseph E. Warner Blvd. MA 02764