EN - Products & Solution - Industries - Crane - Spreader Cables - Reeling - Generic Header

Rozperové káble – navijakové

Rozperové káble – navijakové

EN - Products & Solution - Industries - Crane - Spreader Cables - Reeling - Editorial Text Intro

Rozperové navijakové káble pre žeriavy sú koncipované a vyrobené osobitne na odolnosť voči náročným prostrediam, vysokým zdvíhacím a kladkovým silám a extrémnej mechanickej záťaži, ktoré sú typické pre zvislé navijakové systémy ako súčasť novej generácie prístavných kontajnerových žeriavov na prekládku nákladov z lodí na breh.

SK - CTA for eCatalog

Navštívte náš eKatalog