EN - Products & Solution - Industries - Crane - Spreader Cables - Basket - Generic Header

Rozperové káble – košové

Rozperové káble – košové

EN - Products & Solution - Industries - Crane - Spreader Cables - Basket - Editorial Text Intro

Koncipované osobitne na použitie v najnovších generáciách vysokorýchlostných kontajnerových žeriavov s gravitačnými zberným košmi.
Káble spájajú výbornú pružnosť s dodatočnou záťažou, ktoré je potrebná na prevádzku pri rýchlostiach až do 160 metrov za minútu.