EN - Products & Solution - Industries - Crane - LV Reeling Cables - Generic Header

Nízkonapäťové navijakové káble

Nízkonapäťové navijakové káble

EN - Products & Solution - Industries - Crane - LV Reeling Cables - Editorial Text Intro

Pružné navijakové káble pre extrémnu mechanickú záťaž. Koncipované a vyrobené tak, aby boli osobitne vhodné na použitiev činnostiach s častým navíjaním a odvíjaním káblov, vrátane pružinových a motorových navijakov.

SK - CTA for eCatalog

Navštívte náš eKatalog