EN - Products & Solution - Industries - Crane

Žeriavy

Spájame bezpečnosť a špičkové prevádzkové vlastnosti s udržateľnou prevádzkou prístavov po celom svete

Žeriavy

EN - Products & Solution - Industries - Crane - Editorial Text Stories

Žeriavové káble Prysmian sa podieľajú na bezpečnom a udržateľnom fungovaní infraštruktúry v najvýznamnejšej stovke prístavov sveta.

S riešeniami, ktoré odolávajú extrémnej záťaži a zaisťujú dlhšiu životnosť, sú naše káble všade tam, kde sa uplatňujú osobitné alebo náročné požiadavky na žeriavy.

EN - Products & Solution - Industries - Crane - Generations of crane cable expertise

Dlhodobé skúsenosti s káblami pre žeriavy

Výrobcovia žeriavov sa opierajú o káblové riešenia Prysmian špičkovej kvality už po desaťročia. Naše inovatívne konštrukčné riešenia a materiály, ktoré sú produktom nášho vlastného vývoja a z našich vlastných závodov, zaisťujú dlhšiu životnosť káblov, čo znamená lepšiu produktivitu, kratšie prestoje a významné úspory nákladov.

Vďaka našim dodávkam káblov pre projekty elektrifikácie prístavnej infraštruktúry sme tiež prispeli k zníženiu emisií CO2 z vlastnej činnosti prístavov. Napríklad na dodávku elektriny na paluby lodí dnes nahradili krátke elektrické prívodné vedenia niekdajšie dieselové motory, ktoré sa používali na tento účel v minulosti.

EN - Products & Solution - Industries - Crane - Boxout/highlight

 

Výrobky a riešenia od koncernu Prysmian zahŕňajú:

  • káble osobitne koncipované tak, aby zniesli v prevádzke extrémne torzné a ohýbacie deformačné sily,
  • extra odolné a robustné káble, ktoré odolávajú oteru, chemickým rozpúšťadlám, ropným látkam a olejom, ohňu, vlhkosti a širokému rozsahu rôznych podmienok prostredia,
  • hybridné káblové riešenia, ktoré kombinujú dodávku elektriny a prenos dát.

Koncern Prysmian má obrovské znalosti a skúsenosti s výrobou špecializovaných káblov, ktoré odolávajú ohýbacím silám a extrémnej mechanickej záťaži v činnosti kontajnerových terminálov a prekladiskových žeriavov.


Koncern Prysmian ponúka kompetetívne portfólio trvanlivých a spoľahlivých káblových riešení, ktoré sú koncipované osobitne na použitie v náročných prostrediach a podmienkach.


Máme dlhodobé znalosti a skúsenosti vo vývoji materiálov na báze polymérových zmesí. Naše špičkové výrobky všetky vyrábame v našich závodoch s použitím polymérových zmesí, ktoré sú produktom nášho vlastného vývoja.


Koncern Prysmian je hrdým členom Združenia výrobcov prístavných zariadení (Port Equipment Manufacturing Association; PEMA) so sídlom v Belgicku.

EN - Products & Solution - Industries - Crane - An international commitment to quality

Medzinárodný dôraz na kvalitu

Systémy riadenia kvality v našich výrobných závodoch boli auditované a certifikované nezávislými organizáciami (spoločnosťou Underwater Laboratories Inc. alebo podľa hlavných medzinárodných noriem ako VDE, IEC-EN, atď.) na potvrdenie, že spĺňajú štandardy kvality vymedzené v norme ISO-9000: 2000.

Náš prvoradý a sústavný dôraz na dodávku kvalitných výrobkov a služieb, a náš dôsledný prístup v trvalom zlepšovaní našich prístupov a postupov potvrdzujú naše v odvetví uznávané medzinárodné certifikácie.

EN - Products & Solution - Industries - Crane - Editorial Text Intro

V žeriavoch

EN - Products & Solution - Industries - Crane - Prysmian crane cables - Link

Vybraný výrobok / Žeriavy

Káble Prysmian pre žeriavy

Portfólio výrobkov koncernu Prysmian zahŕňa prenosové káble, signálne a riadiace káble, optické dátové káble a príslušenstvo na splnenie všetkých druhov potrieb v súvislosti s rozperami, navijakmi, závesnými a reťazovými systémami, elektronickými manipulačnými systémami a zdvíhacími zariadeniami.

arrow-right arrow-right-strong Zistiť viac

EN- Products & Solutions - Industries - Crane - Featured Products

/  Vybrané výrobky

EN- Products & Solutions - Industries - Crane - Downloads

Na prevzatie

Všeobecný katalóg žeriavových káblov koncernu Prysmian na rok 2016

EN - Products & Solution - Industries - Crane - Contact Us

Naše kontakty

Vyberte kontakty

Prysmian Kablo s.r.o.

Trnavská cesta 166/52, 821 02 Bratislava