EN - Products & Solution - Industries - Generic Header

Priemysel

Spájame odbornosť a inovácie s priemyslom po celomsvete

Priemysel

EN - Products & Solution - Industries - Intro Text

Koncern Prysmian ponúka kompletné, ultramoderné a neustále sa rozvíjajúce produktové portfólio, ktoré plní čoraz náročnejšie a rôznorodé potreby dnešného trhu.

Keďže predvídame meniace sa trendy a požiadavky a pracujeme neustále v úzkom kontakte s našimi zákazníkmi, dokážeme sa tak podieľať na udávaní tempa trvalého pokroku v činnostiach rôznych odvetví priemyslu po celom svete.

EN - Products & Solution - Industries - Where diversity rules, our products lead the way

Kde vládne rôznorodosť, ukazujú naše výrobky cestu.

Na všetkých kontinentoch a v tých najnáročnejších aplikáciách napomáhajú naše špecializované káblové riešenia činnostiam významných odvetví priemyslu a rozvoju ekonomík, a to dlhodobo spoľahlivými a bezpečnými technológiami s výbornými prevádzkovými vlastnosťami.

View Product - EN - Panel - Industries

V priemysle

EN - Products & Solution - Industries - Stories - TBC

EN - Products & Solution - Industries - News Widget

/  Najnovšie správy