EN - Products & Solutions - Construction & infrastructure - railways - signalling - header

EN - Products & Solutions - Construction & infrastructure - railways - signalling - Text

Signálne káble na použitie v zariadeniach železníc a systémov metra, zahŕňajúce okrem iného:

Signálne káble TERAIL

  • Na všeobecné signalizačné účely (svetelné signály, prestavníky výmeny) –viacžilové alebo mnohopárové káble, s výstužoualebo bez výstuže, voliteľne s ochranou proti indukčnej interferencii a s materiálmi typu LS0H-FR pre použitie v tuneloch alebo pod zemou.
  • Špeciálne blokovacie zariadenia (počítače náprav) - viacžilové alebo mnohopárové káble, s výstužoualebo bez výstuže, voliteľne s ochranou proti indukčnej interferencii a s materiálmi typu LS0H-FR pre použitie v tuneloch alebo pod zemou, pre špeciálne požiadavky na elektrické vlastnosti.
  • Vlakové zabezpečovacie a bezpečnostné zariadenia (balízy, lineárne vlakové zabezpečovacie zariadenia) –párové aleboštvorité káble, s výstužoualebo bez výstuže,voliteľne s ochranou proti indukčnej interferencii a s materiálmi typu LS0H-FR pre použitie v tuneloch alebo pod zemou, pre špeciálne požiadavky na elektrické vlastnosti.
  • Koľajové zariadenia –viacžilovéalebo mnohopárové káble, so špeciálnymi mechanickými vlastnosťami, odolné voči vibráciám.

 

SK - CTA for eCatalog

Navštívte náš eKatalog