EN - Products & Solutions - Railways - power - Header

EN - Products & Solutions - Construction & infrastructure - railways - power - Text

Silové káble na použitie v zariadeniachželezníc a systémov metra, zahŕňajúce okrem iného:

Silové káble TERAIL

 • Strednonapäťové káble 18/30 kV pre traťové nadzemné vedenia, aj špeciálne so zvýšenou požiarnou odolnosťou
 • Strednonapäťové káble 25 kV pre traťové nadzemné vedenia a pantografové spojenia, aj špeciálne so zvýšenou požiarnou odolnosťou
 • Ohňovzdorné silové káble 12/20 kV pre núdzové obvody na všeobecné použitie v interiéroch, aj bezhalogénové
 • Strednonapäťové káble 3,6/6 kV na dodávku elektriny pre signálne a pomocné obvody
 • Strednonapäťové káble 1,8/3 kV pre traťové obvody, so zvýšenou požiarnou odolnosťou
 • Nízkonapäťové káble 0,6/1 kV pre svetelné a nízkonapäťové obvody, aj bezhalogénové
 • Nízkonapäťové káble 0,45/0,75 kV –pružné káble na prepojenie zariadení a traťových inštalácií, aj bezhalogénové
 • TERAIL Flex –sektorový vodič pružný, pre nízkonapäťové obvody, aj bezhalogénový
 • TERAIL Afumex Subaqua 1,8/3 kV

 

 

Na mieru prispôsobené riešenia

TERAIL SUBAQUA

Pre osobitné potreby špeciálnych aplikácií (tunely s častým prienikom vody, či už sladkej alebo slanej), vyvinul koncern Prysmian novú konštrukciu silových káblov 1,8/3 kV s EPRizoláciou a s plášťom z nedymivého a bezhalogénového materiálu (LS0H), ktorý odoláva termitom: TERAIL Subaqua.

Tento kábel plne využíva výborné vlastnosti EPR v ohľade elektrického starnutia, pričom obchádza potrebu kovového plášťa i drahých napučiavacích materiálov. Výhody tohto riešenia zahŕňajú okrem iného:

 • Vodoodolnosť –nedochádza k prieniku vody a k následnému fenoménu water treeing, dlhšia životnosť

 • Preťaženie až pri vyššej teplote–lepšia bezpečnosť

 • Lepšia odolnosť voči čiastkovým výbojom, nedochádza k zmršťovaniu, pružnosť – väčšia tolerancia voči chybám pri spojovaní

 • Bez obsahu olova–zdravšie, bezpečnejšie, ekologickejšie

 • Ľahšie a dlhšie dodacie dĺžky s menším počtom spojok a tým s menšími nákladmi na spojovanie a menej súvisiacich problémov

 • Nižšie celkové investičné náklady

 

SK - CTA for eCatalog

Navštívte náš eKatalog