EN - Products & Solutions - Construction & infrastructure - railways - communication - header

EN - Products & Solutions - Construction & infrastructure - railways - communication - Text

Komunikačné káble na použitie v zariadeniachželezníc a systémov metra, zahŕňajúce okrem iného:

Komunikačné káble TERAIL

  • Na všeobecné komunikačné účely (telefonovanie, diaľkové telekomunikačné sieteatď.) - mnohopárové alebo mnohonásobne štvorité káble, s výstužoualebo bez výstuže, voliteľne s ochranou proti indukčnej interferencii a s materiálmi typu LS0H-FR pre použitie v tuneloch alebo pod zemou
  • Špeciálne koaxiálne káble (videomonitoring atď.), 75-ohmovékoaxiálne káble
  • Vnútorné telekomunikačné siete (siete LAN atď.), dátové káble kategórií 5, 6, 7 pre siete LAN
  • Koľajové zariadenia (systém GSM-R atď.)
  • Optické káble, odolné voči vibráciám
  • Optické káble pre systémGSM-R

 

SK - CTA for eCatalog

Navštívte náš eKatalog