EN - Products & Solutions - Construction & infrastructure - railways - accessories - Header

EN - Products & Solutions - Construction & infrastructure - railways - accessories - Text

Modulárny svetelný systém  FlexoTM

V priemyselnom svete sa dnes uznáva konkurenčná výhoda  „systémových riešení“, keďže ich prínosy i pridaná hodnota sú vyššie ako v prípade dodávok len surovín. Modulárne systémy silových káblov FlexoTM majú zabudované zásuvky, ktoré sú už továrenskou súčasťou po celej dĺžke hlavného prívodného kábla. To umožňuje jednoduché zásuvné pripojenie, čím odpadá potreba rozvodných skríň a časovo náročného utesňovania a montáže koncoviek na meste. Zásuvné časti možno pripájať na svetlá predtým, než sa tieto zaistia. Hlavný káblový systém so zabudovanými zásuvkami, ktorý sa dodáva na štandardných bubnoch, možno potom inštalovať tak jednoducho ako bežné káble. Pri inštalácii sa zásuvky prispôsobia svetelným zariadeniam a spojenia sa vykonávajú jednoduchým zasunutím. Toto riešenie má viacero výhod:

  • Inštalačné náklady: úspora až do 30 %
  • Rýchlosť: 250 m dĺžky kábla možno obvykle nainštalovať len za 90 minút
  • Pružnosť: jednoduché dosiahnutie výberu fázyna skoordinovanie
  • Spoľahlivosť: továrenská výroba a továrenské skúšky zaručujú kvalitu spojení
  • Jednoduchosť: bezúdržbové, jednoduchá výmena svietidiel

 

SK - CTA for eCatalog

Navštívte náš eKatalog