EN - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Railways - Generic Header

Železničné zariadenia

Železničné zariadenia

EN - Panel - Construction & Infrastructure - Railways - Text

S pokračujúcim trendom rýchlej urbanizácie vo svete sa plánovanie stratégií najmä pre verejné dopravné siete musí prispôsobiť požiadavkám.

Zároveň s infraštruktúrnymi výzvami, ktoré so sebou prináša rozvoj nových megametropol, musí odvetvie železníc brať do úvahy tiež rastúce očakávania zákazníkov, tvrdú konkurenciu a rýchle tempo technického pokroku.

Samotné železničné systémy si prešli obdobím intenzívnej modernizácie s rozsiahlymi zmenami v podobe automatizácie typu palubných komunikačných systémov a automaticky riadených vlakov bez strojvodcu. Tento technický progres si vyžaduje káble na čoraz vyššej úrovni čo sa týka prevádzkových vlastností, spoľahlivosti a bezpečnosti.

Koncern Prysmian vyvinul nové konštrukcie a materiály káblov, ktoré dnes predstavujú posledné slovo v oblasti chemickej a mechanickej odolnosti, požiarnej odolnosti, elektromagnetickej kompatibility a zlepšenej prenosovej kapacity. Ponúkame stredno- a nízkonapäťové silové káble, komunikačné káble (aj s optickými vláknami), riadiace a signálne káble a kompletné portfólio výrobkov od centralizovanej a distribuovanej architektúry až po systém vlakových zabezpečovačov CBTC(na komunikácii založené vlakové riadenie), európsky vlakový zabezpečovací systém (ETCS) a technológie blokovacích zariadení.

EN - Panel - Construction & Infrastructure - Railways - Accordions

Výhody koncernu Prysmian

Naša úplná ponuka káblov pre železnice a systémy metra pokrýva všetky druhy funkcií a naše káble možno používať v prevádzkovaní takmer všetkých káblových zariadení na železnici.

Naše káble sú vhodné pre všetky druhy energetických a komunikačných systémov, ako aj do signálnych a riadiacich zariadení, ktoré ovládajú okrem iného činnosť traťových úsekových spínačov a optických signalizačných systémov, spiatočné pohyby ovládačov a regulačné cykly v konvenčných i elektronických traťových riadiacich systémoch.

Od základných služieb telefonovania k náročnejším aplikáciám ako sú počítače náprav, lineárna alebo bodová výmena vlakových informácií a používanie pokročilých európskych vlakových zabezpečovacích systémov, naše káblové siete pokrývajú najväčší rozsah rôznych aplikácií.

V železničných zariadeniach sú káble často inštalované vo veľmi náročných prostrediach ako sú tunely a vedenia hlboko pod zemou. Je zásadne dôležité, aby tieto káble nezhoršovali požiarne riziká, a aby zabezpečovali riadnu funkčnosť bezpečnostných zariadení i v extrémnych situáciách.

Káble typu LS0H z produkcie koncernu Prysmian spĺňajú tie najnáročnejšie medzinárodné štandardy. Ponúkame kompletné portfólio káblov vyvinutých osobitne pre podzemné vedenia a tunely. V týchto druhoch inštalácií musia núdzové východy a kriticky dôležité núdzové zariadenia riadne fungovať aj v podmienkach požiaru, a to po dostatočne dlhú dobu na to, aby bolo možné evakuovať ľudí a zahájiť zásah požiarnikov.

Pre tieto aplikácie ponúka koncern Prysmian kompletné portfólio káblov , ktorých vlastnosti so značnou rezervou spĺňajú aj tie najprísnejšie normy požiarnej odolnosti, a to aj na komunikačné účely.

Koncern Prysmian vyrába na mieru prispôsobené káble a riešenia pre významných prevádzkovateľov železníc ako sú Deutsche Bahn AG (Nemecko), RENFE (Španielsko), SNCF (Francúzsko), RFI (Taliansko), SBB (Švajčiarsko), Irish Rail (Írsko), CFR (Rumunsko), MÁV (Maďarsko), Jernbaneverket (Nórsko), TCDD (Turecko), a New York City Transit (USA).

EN - Panel - Construction & Infrastructure - Railways - View Product

V železniciach

EN - Panel - Construction & Infrastructure - Railways - box FocusOn

Vybraný aspekt / Železnice

Kontrakt so Švajčiarskymi federálnymi železnicami

Koncern Prysmian získal nový kontrakt na rámcovú zmluvu v hodnote približne 26 miliónov eur s podnikom SBB CFF FFS, čo sú Švajčiarske federálne železnice.

arrow-right arrow-right-strong Zistiť viac

EN - Panel - Construction & Infrastructure - Railways - Featured Products

/  Vybrané výrobky

EN - Panel - Construction & Infrastructure - Railways - Downloads

Na prevzatie

Katalóg káblov pre železnice

Pokyny k pokládke káblov DRAKA

EN - Panel - Construction & Infrastructure - Railways - Contacts

Naše kontakty

Vyberte kontakty podľa úseku alebo zemepisnej oblasti

Prysmian Group

Via Chiese 6, 20126, Milan, Taliansko