Generic Header - EN - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Low Voltage Power Cables - Generic Header

Nízkonapäťové silové káble

Nízkonapäťové silové káble

EN - Products & Solutions - Construction & infrastructure - power & control - low voltage power cables - Text

Koncern Prysmian vie ponúknuť kompletné portfólio nízkonapäťových káblov, ktoré možno prispôsobiť všeobecným požadovaným štandardom na rôznych trhoch i konkrétnym špecifikáciám našich zákazníkov.

Naše elektrické zariadenia sú určené na použitie pri menovitých napätiach od 50 Vdo 1000 V pre striedavý prúd aod 75 Vdo 1500 V pre stály prúd.