EN - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 3 - Generic Header

Riešenia odolné voči požiaru a s nízkym požiarnym rizikom

Riešenia odolné voči požiaru a s nízkym požiarnym rizikom

EN- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 3 - Text

Našou misiou v koncerne Prysmian je dodávať našim zákazníkom najvhodnejšie, inovatívne a technologicky pokročilé káble pre všetky druhy aplikácií.
Sme si vedomí zásadného významu našich káblov pre bezpečnosť budov, a preto sústavným investovaním do inovácií zaisťujeme, aby sme ponúkali len také výrobky, ktoré sú nielen najlepšie po funkčnej stránke, ale ktoré tiež spĺňajú tie najvyššie štandardy produktovej bezpečnosti.

Úloha káblov v požiarnej bezpečnosti

Kľúčovým faktorom v konštrukcii budov je zabránenie požiarom alebo obmedzenie ich dôsledkov. Bezpečnostnými opatreniami možno:

  • odhaliť alebo potlačiť požiar - napr. požiarne poplašné systémy, samočinné hasiace zariadenia atď., alebo
  • obmedziť požiar a spomaliť jeho šírenie – napr. obmedzením šírenia plameňa, tvorby tepla, horiacich kvapôčok alebo emisií dymu a plynov.

V oboch druhoch opatrení zohrávajú káble dôležitú úlohu. Káble majú naozaj kritický význam.
Napriek tomu, že káble sú menej horľavé ako iné stavebné materiály, elektrické obvody navzájom spájajú všetky časti budov, a môžu tak urýchľovať šírenie ohňa.

Dôležité sú dva aspekty vlastností káblov v núdzových situáciách:

EN- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 3 - Informations products

EN- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 3 - Text 1

Fakty o požiaroch

Denne trávime 90 % nášho času práve v tých budovách, v ktorých dochádza k 90 % všetkých požiarov.
Dnes dokáže požiar zachvátiť miestnosť do troch minút, oproti 25 minútam pred 50-timi rokmi.

V jednej nedávnej správe odhadol Medzinárodný technický výbor pre prevenciu a hasenie požiarov (CTIF), že celkové ekonomické náklady na požiare dosahujú vo väčšine vyspelých krajín okolo 1 % hrubého domáceho produktu.

Napriek tomu je tvrdou realitou, že hoci sa v posledných rokoch zásadne zmenili stavebné materiály i budovy, nedokázali mnohé predpisy, ktoré sledujú ich požiarnu bezpečnosť, udržať s týmto vývojom krok.

Kladieme sústavný dôraz na bezpečnosť

Vlastnosti káblov v podmienkach požiaru sú v koncipovaní bezpečnosti mnohých budov kritickým aspektom. Mnohí koncoví užívatelia však nemajú povedomie o jestvujúcich možnostiach, ktoré môžu využiť.

Tam, kde nejestvujú príslušné národné predpisy, závisí rozhodnutie v prospech použitia bezpečnejších káblov často od toho, nakoľko majú osoby prijímajúce rozhodnutia v danom projekte povedomie o dôležitosti technológií zaisťujúcich požiarnu odolnosť.

Našou snahou je poskytovať našim zákazníkom celostné služby, v ktorých sa nielen zohľadňujú technologické potreby jednotlivých projektov, ale tiež s navrhovaním a realizáciou riešení, ktoré spĺňajú bezpečnostné kritériá.

EN- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 3 - Informations products 1

EN- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 3 - Text 2

Ohňovzdorné káble a káble s nízkym požiarnym rizikom (AFUMEX) koncernu Prysmian sa uplatňujú v mnohých významných projektoch po celom svete, vrátane mrakodrapu Burdž Chalífa v Dubaji, ktorý je dnes najvyššou ľuďmi vytvorenou stavbou na svete, a nového okruhu Veľkej ceny Formuly 1 v Singapure.

K sociálnej zodpovednosti koncernu Prysmian tiež patrí ochranu životného prostredia. Z našich káblov AFUMEX sa pri požiari uvoľňuje menej emisií (ako dym a iné škodliviny). Na konci životnosti je pre naše káble možná likvidácia s použitím jednoduchších, lacnejších a ekologicky šetrnejších techník a postupov ako v prípade bežných káblov.

 

Prečítajte si viac o  technológii AFUMEX, nedymivých bezhalogénových kábloch and ohňovzdorných kábloch.