EN - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Fire Resistant Cables - Generic Header

EN - Products & Solutions - Construction & infrastructure - power & control - Fire resistant cables - Text

„Ohňovzdornosť“ kábla znamená,ako dlho zostáva funkčný v podmienkach požiaru. To závisí od vlastností jeho konštrukčných materiálov, a jeho konštrukcie alebo zloženia.
Ohňovzdornosť môže byť kriticky dôležitá v prípade protipožiarnych zariadení ako sú samočinné hasiace zariadenia.

EN - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Fire Resistant Cables - Text 1

V prípade káblov sa ohňovzdornosť vzťahuje k:

  • schopnosti kábla zachovávať si funkčnosť počas požiaru,
  • času, po ktorý kábel vydrží vo funkčnom stave.

EN - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Fire Resistant Cables - Text

V praxi sa ohňovzdornosť meria takto: prevádzka po dobu 15, 30, 60, 90 a 120 minút v štandardizovaných podmienkach požiaru podľa európskych (CENELEC) a ekvivalentných medzinárodných predpisov (IEC).

Všetky naše káble sú v súlade s najprísnejšími medzinárodnými predpismi. Našimi miestnymi na mieru prispôsobenými výrobkami vieme tiež zohľadniť všetky prípadné osobitné miestne normy  a špeciálne požiadavky zákazníka.

Predpisy o odolnostivoči ohňu stavebných výrobkov a stavebných diel sú obvykle v pôsobnosti orgánov jednotlivých krajín. Podrobnejšie informácie si môžete pozrieť na našich miestnych webových stránkach pre jednotlivé krajiny.

EN - Products & Solutions - Construction & infrastructure - power & control - Fire resistant cables - Link