EN - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Afumex: a Prysmian Technology - Generic Header

AFUMEX: vlastná technológia koncernu Prysmian

AFUMEX:  vlastná technológia koncernu Prysmian

EN - Products & Solutions - Construction & infrastructure - power & control - Afumex - Text

V koncerne Prysmian sa dôsledne venujeme trvalému výskumu a vývoju na získanie technológií, ktoré umožnia riešiť rôznorodé a meniace sa potreby našich zákazníkov čo najjednoduchším a najúčinnejším možným spôsobom.

Technológia AFUMEX prináša celý rad prelomových vlastností v jednom kábli. Zjednodušene predstavuje táto technológia technicky i ekologicky inteligentné riešenie problému emisií.

Káble AFUMEX patria do skupiny káblov, ktorá sa označuje ako S nízkym požiarnym rizikom. To znamená, že keď sú tieto káble vystavené požiaru, majú pomalú rýchlosť šírenia plameňa a vydávajú menej tepla. Uvoľňuje sa z nich tiež menej dymu, škodlivých plynov a korozívnych kyselín a iných škodlivín. Tieto vlastnosti môžu byť kriticky dôležité v núdzových situáciách, keďže dávajú užívateľom viac času na evakuáciu horiacej budovy, a predstavujú menej nebezpečné prostredie pre na miesto prichádzajúce záchranárske týmy.

EN - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Afumex: a Prysmian Technology - Text 2

Káble AFUMEX obsahujú technológiu plastových zmesí označovanú ako LSOH (nedymivé bezhalogénové), ktorá ponúka lepšie prevádzkové vlastnosti ako bežné materiály.

Vzhľadom na výborné výsledky, ktoré táto technológia dosiahla v rôznych testoch funkčnosti a ktoré potvrdili jej prevahu v kontinuite funkčnosti v extrémnych podmienkach, sa zaviedla vo všetkých podnikoch koncernu Prysmian po celom svete.

EN - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Afumex: a Prysmian Technology - Text 1

Hlavné vlastnosti technológie AFUMEX:

  • Obmedzené šírenie ohňa
  • Veľmi malá tvorba dymu
  • Bezhalogénové
  • Ekologicky inteligentné zloženie kábla

Technológia AFUMEX spĺňa normy IEC 60332-3 a EN 50266 v ohľadoch šírenia ohňa. Zároveň je v súlade s európskymi odporúčaniami na ochranu atmosféry (ISO 14000).

EN - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Partners tabs

Produkty

Produkty

Vyhľadajte si správne výrobky podľa krajiny inštalácie