EN- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 2 - Generic Header

Všetky káble si nie sú rovné (ACANTS)

Špičkové riešenia pre stavby budúcnosti

Všetky káble si nie sú rovné (ACANTS)

EN- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 2 - Text

Rastúca potreba kvalitných káblov

Koncern Prysmian pomáha už dnes budovať mestá budúcnosti. Súčasťou vysoko urbanizovaného prostredia, ktoré expanduje nahor vo vertikálnom smere, aby tak pojalo ďalšie tisícky ľudí, sú v čorazväčšej miere priekopnícke nové budovy.

V tomto rýchlo sa meniacom prostredí zabezpečujeme podporu stavebnému priemyslu, ktorý tu čelí neustálym výzvam  – či už udržať kvalitu života obyvateľov miest, zachovávať prijateľné časy na inštaláciu, alebo vyvíjať účinné nové riešenia v oblasti bezpečnosti.

Kvalita káblov je dnes dôležitejšia než kedykoľvek predtým.

EN- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 2 - Text - 1

Fakty o požiaroch

  • Požiare šíriace sa vnútri budov predstavujú 90 % všetkých požiarov.
  • Každý rok padne za obeť požiarom až 4000 ľudí.
  • Poruchy v elektrických inštaláciách sú druhou najčastejšou príčinou požiarov.

EN- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 2 - Text - 2

Prečo je kvalita dôležitá

Každá budova funguje vďaka kilometrom káblov. Tie zohrávajú zásadnú úlohu v hladkom každodennom fungovaní budov, no zároveň zvyšujú bezpečnosť – a to predovšetkým pri požiaroch a v iných núdzových situáciách. Napriek tejto dôležitosti káblov je stále v predaji veľmi veľa kábelárskych výrobkov, ktoré nespĺňajú príslušné bezpečnostné štandardy.

Hoci náklady na káble dosahujú nanajvýš nepatrné percento celkových projektových nákladov, ľudia často volia málo kvalitné ponuky, čo spôsobuje zvýšené riziko pre obyvateľov budov a môže výrazne predĺžiť potrebné inštalačné časy.

Keďže vo väčšine prípadov nie je tento rozdiel ihneď zrejmý,jestvuje nesprávny názor, že všetky káble sú rovnaké.

 

Udávame krok v bezpečnosti káblov

Na dokázanie tohto rozdielu a navodenie potrebnej zmeny v názoroch a postojoch ľudí vyvinul koncern Prysmian ako svetový líder jediný systém celostného testovania v odvetví, ktorý skúma káble v ohľadoch bezpečnosti, prevádzkových vlastností a použiteľnosti, a ktorý dokáže jasne vyčísliť prínosy z používania káblov Prysmian a Draka: test prevádzkových vlastností Prysmian.

V analýzach pomocou testu prevádzkových vlastností Prysmiansa dosiaľ porovnalo viac ako 80 rôznych značiek a spolu sa už vykonalo vyše 10000 testov. V teste sa analyzuje päť rôznych súborov vlastností:

  1. geometrické,
  2. elektrické,
  3. mechanické,
  4. prevádzkové vlastnosti,
  5. použiteľnosť.

EN- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 2 - Text 2 col

EN- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 2 - Text - 3

Preukázateľne lepšie v praxi

Naša káble sa analyzovali v reálnych stavebných projektoch. Zo zistení vyplynula lepšia úroveň bezpečnosti, lepšia energetická účinnosť a až 32 %-ná úspora inštalačných časov, čo znamená významné úspory celkových projektových nákladov.

Tým sa viac než vyrovnávajú prípadné úspory nákladov z nákupu káblov nižšej kvality.

Kladieme dôraz na neustále inovácie v kábloch, pričom sledujeme špičkové funkčné vlastnosti v spojení s merateľnými ekonomickými výhodami v ohľadoch inštalačných nákladov a celkových nákladov na vlastníctvo.

ACANTS – Všetky káble si nie sú rovné

ACANTS – Všetky káble si nie sú rovné

Všetky káble si nie sú rovné! Náhľad 1

Všetky káble si nie sú rovné! Náhľad 1

Všetky káble si nie sú rovné! Náhľad 2

Všetky káble si nie sú rovné! Náhľad 2

Kayganlik

Kayganlik

Merdivende Yanma

Merdivende Yanma

Siyrilabilirlik

Siyrilabilirlik

Cuánto podemos ahorrar con un cable Prysmian

Cuánto podemos ahorrar con un cable Prysmian