EN - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Generic Header

Silové a riadiace káble

Spojenie medzi bezpečnosťou v stavebníctve a efektívnou dodávkou elektriny

Silové a riadiace káble

EN - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Text

Nízko- a strednonapäťové káble, inštalačné vodiče, káble s nízkym požiarnym rizikom, ohňovzdorné káble, prístrojové a riadiace káble a príslušenstvo z produkcie koncernu Prysmian majú kľúčový význam v riadení signálov a toku elektriny a v ich rozdeľovaní v budovách a prevádzkach všetkého druhu a na všetkých kontinentoch.

Našimi vedúcimi značkami Prysmian a Draka zabezpečujeme podporu pre distribútorov a používateľov najširším produktovým portfóliom v branži, ktorého poznávacími znakmi sú špičkové prevádzkové vlastnosti, maximálna bezpečnosť a nižšie celkové náklady na vlastníctvo.

EN - Panel - Construction & Infrastructure - Power & Control - Text 3

Všetky naše výrobky spĺňajú prísne medzinárodné bezpečnostné štandardy a sú centrálnou súčasťou mnohých ikonických a reprezentatívnych projektov.

EN - Panel - Construction & Infrastructure - Power & Control - Text -2

Neustále inovujeme pre budúcnosť

Náš sústavný dôraz na presadzovanie inovácií a zvyšovanie bezpečnostných štandardov znamená, že našim obchodným zákazníkom umožňujeme sa na ich trhoch odlíšiť od konkurencie, poskytovať tak ich zákazníkom väčšiu pridanú hodnotu a budovať udržateľnú a ziskovú budúcnosť k spokojnosti všetkých.

EN - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 1 Text

Vybraný aspekt / Silové a riadiace káble

CPR

Zabezpečujeme podporu pre našich zákazníkov tým, že investujeme do výrobkov s vyššou pridanou hodnotou a do vývoja káblov so špičkovými prevádzkovými vlastnosťami, ktoré spĺňajú tie najprísnejšie požiadavky európskeho Nariadenia o stavebných výrobkoch (CPR).

arrow-right arrow-right-strong Zistiť viac

EN - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 2 Text

Vybraný aspekt / Silové a riadiace káble

ACANTS

Naša bezpečnostná technológia, ktorá vedie na trhu a ktorú podporujú efektívne procesy inštalácie a údržby, predstavuje to najmodernejšie v prevádzkových vlastnostiach, pružnosti a nákladovej efektívnosti pre priekopnícke projekty v stavebníctve.

arrow-right arrow-right-strong Zistiť viac

EN - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 3 Text

Vybraný aspekt / Silové a riadiace káble

Riešenia odolné voči požiaru a s nízkym požiarnym rizikom

Sústavne investujeme do inovácií a ponúkame revolučné výrobky, ktoré sú nielen špičkové po funkčnej stránke, ale tiež spĺňajú tie najvyššie štandardy produktovej bezpečnosti, a účinne zabraňujú požiarom a obmedzujú ich dôsledky.

arrow-right arrow-right-strong Zistiť viac

EN - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Link tabs

EN - Panel - Construction & Infrastructure - Power & Control - View Product

V silových a riadiacich kábloch

EN - Panel - Construction & Infrastructure - Power & Control - Reference cases

EN - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Downloads

Na prevzatie

Prospekt Obchod a používatelia

EN - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Contactus

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás pre všeobecné otázky

Prysmian Kablo s.r.o.

Trnavská cesta 166/52, 821 02 Bratislava