Použitie výrobkov LS0H v múzeách a historických budovách

Turecko / Španielsko

Mnohé budovy v tejto kategórii stoja už niekoľko storočí a nie sú navrhnuté tak, aby umožňovali rýchlu evakuáciu v núdzi. Navyše sa v nich často zdržujú veľké počty osôb.

Použitie výrobkov LS0H v múzeách a historických budovách

Ďalším nezanedbateľným faktorom je ochrana historických artefaktov či výstavných exponátov a zbierok pred dymom a žieravými plynmi. Nasledujúce príklady sú len niektoré z významných inštitúcií, s ktorými sme spolupracovali.

Národné múzeum v Istanbule

Budova prvej elektrárne v Istanbule bola premenená na kultúrne, umelecké a vzdelávacie centrum. Na 118 000 metroch štvorcových obsahuje múzeum moderného umenia, múzeum energetiky, amfiteáter, koncertnú sálu a knižnicu.

Inštalácie – silové, telekomunikačné a optické káble
Druh budovy – múzeum
Druh káblov – ohňovzdorné, LS0H (nedymivé bezhalogénové)
Miesto – Turecko

Guggenheimovo múzeum v Bilbao

Guggenheimovo múzeum v španielskom Bilbao vystavuje moderné a súčasné umenie a navrhol ho známy kanadsko-americký architekt Frank Gehry. Stavbu zrealizovala spoločnosť Ferrovial a nachádza sa v Baskickej oblasti Španielska. Budova stojí svojou osou ako loď pozdĺž rieky Nervion, ktorá preteká Bilbaom v smere k Atlantickému pobrežiu.

Guggenheimovo múzeum jejedno z viacerých, ktoré patria Nadácii Solomona R. Guggenheima, pričom má trvalé aj putovné expozície diel španielskych a medzinárodných umelcov.

Inštalácie
Druh budovy–galéria umenia/múzeum
Druh káblov–s nízkym požiarnym rizikom
Miesto - Španielsko