EN - Products & Solution - Generic Header

Výrobky a riešenia

Inovácie pre budúcnosť, dostupné už dnes.

EN - Products & Solution - Quote

Pre zákazníkov a skupinových zákazníkov po celom svete zabezpečujeme kábelárske riešenia opierajúce sa o špičkové technológie, trvalo výborné výkony a dôkladné porozumenie potrebám neustále sa meniaceho trhu. Sme lídrami v oblasti udržateľného rastu a ziskovosti, a tým zabezpečujeme presah medzi súčasnosťou a budúcnosťou kábelárskeho priemyslu.

SK - Products & Solutions - Box CTA nr.1

Silové káble a vodiče

arrow-right arrow-right-strong Viac

SK - Products & Solutions - Box CTA nr.2

SK - Products & Solutions - Box CTA nr.3

Telekomunikačné káble

arrow-right arrow-right-strong Viac

Products and solutions