Nový World Trade Center

New York

Znovuobnova prestížneho komplexu Svetového obchodného centra v NewYorku je v plnom prúde.

Nový World Trade Center

Podnik Draka bol vybraný výrobcom výťahov, ktorý mal na starosť dodávky pre hlavnú budovu nového Svetového obchodného centra One World Trade Center (1WTC), a nezávisle od toho dodávateľom, v ktorého zodpovednosti bola budova Four World Trade Center (4WTC), na dodávku na mieru vyrobených výťahových káblov a príslušenstva pre obe budovy. Súčasťou týchto kontraktov bola dodávka rôznych šachtových káblov, štandardných vodiacich líšt na lanové dráhy a príslušenstva, špeciálnych na mieru vyrobených líšt na lanové dráhy a špeciálnych káblových spojok a pripojovacích skriniek prespolu 73 výťahov v budove 1WTC a pre 37 výťahov v budove 4WTC. Práce na budovách 1, 4 a 7 sa už dokončili, zatiaľ čo stále pokračujú práce na budove 2WTC. Otvorenie budovy 3WTC je naplánované na jar 2018.