Káble odolné voči kozmickému žiareniu pre kozmické lode

S tým, ako sa zvýšila životnosť geostacionárnych družíc, vzrástli aj možné riziká z pôsobenia kozmického žiarenia na ich funkčné systémy.

Káble odolné voči kozmickému žiareniu pre kozmické lode

Zároveň s tým, ako sa zvýšila životnosť geostacionárnych družíc, vzrástli aj možné riziká z pôsobenia kozmického žiarenia na dôležité systémy zabezpečujúce ich funkčnosť. Pôsobením kozmického žiarenia sa napríklad PTFE môže napokon rozpadnúť až na prach, a zanášaním optických družicových prístrojov, mechanizmov, motorov a konštrukčných súčastí družíc nečistotami môže dochádzať k narušovaniu ich prevádzkyschopnosti. Keďže komunikačné satelity na obežných dráhach okolo Zeme sú nepostrádateľnou súčasťou moderného sveta, je podnik Draka Fileca hrdý na to, že vyvinul nový produktový rad káblov a vodičov pre kozmické lode –FA3901-2-P. V týchto kábloch sa z vonkajšej vrstvy plášťa eliminoval PTFE, aby sa tak zlepšili ich vlastnosti v podmienkach pôsobenia kozmického žiarenia so zreteľom na životnosť družíc.

O sérii FA3901-2-P:

  • Používajú sa v nej rovnaké v praxi overené jadrá ako vo vodičoch série ESA/SCC 3901-002 a je teraz certifikovaná Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) v súlade so špecifikáciou ESA/SCC 3901-002 (doplnky 74 až 91).
  • Koncipované osobitne na vylúčenie možného znečistenia prachom.
  • Oproti sérii ESA/SCC 3901-002 prinášajú tieto káble a vodiče úsporu hmotnosti a menšie priemery.