Nové vysokonapäťové káble sérií AZ a DZ odolné voči efektu koróny

Podnik Draka Fileca ako organizačná zložka koncernu Prysmian pre Letectvo má rozsiahle skúsenosti s vývojom výrobkov na špeciálne použitia a opiera sa o širokú zásobu skúseností koncernu v oblastiach jadrových zariadení, ropného a plynárenského priemyslu a v ďalších špecializovaných sférach. Náš kvalitný tím výskumu a vývoja ďalej posilňuje podpora a vzájomná komunikácia v rámci koncernu.

Nové vysokonapäťové káble sérií AZ a DZ odolné voči efektu koróny

To nám umožnilo skrátiť potrebný čas na vývoj dvoch úplne nových produktových skupín vysokonapäťových káblov pre lietadlá novej generácie. Séria DZ s poniklovanými medenými jadrami a zosilnenou izoláciou je výsledkom výskumu, ktorý sa zaoberal efektom koróny. Séria AZ v sebe spája naše skúsenosti s hliníkovými káblami s obmedzením vplyvov vysokého napätia. Tieto inovatívne výrobky si zvolil koncern Airbus ako komponenty pre svoje nové dopravné lietadlá série A350. Tieto nové napájacie káble predstavujú úsporu objemu o 40%.