Spojené kráľovstvo: Modernizácia telefónnych ústrední

British Telecom zjednodušuje modernizáciu telefónnych ústrední na optické siete pre domácnosti so svojou zostavou „Optical Consolidation Rack“ s dodávkouv plochom balení

Spojené kráľovstvo: Modernizácia telefónnych ústrední

Spoločnosť British Telecom si pre svoj prebiehajúci program BTOpenreach vybrala ako preferovaného partnera koncern Prysmian, a tona zrealizovanie inovatívnej koncepcie telefónnych ústrední na báze optických vlákien. V jej rámci British Telecom a koncern Prysmian spolu vyvinuli na účely modernizácie telefónnych ústrední British Telecom v celej krajine zostavu OAsys Optical Consolidation Rack (OCR).

Osobitným rysom tejto zostavy je, že umožňuje spojovanie optických vlákien v sieti s vopred konektormi opatrenými káblami, čím eliminuje potrebu jednotlivých káblových spojok. OCR je výlučne spojované riešenie pre pasívne optické siete pre domácnosti s viacerými zákazníkmi na jenom optickom kábli, aby sa zabránilo preťaženiu. Jednotlivé zostavy sa dodávajú v plochom balení a dokáže ich ľahko zložiť jediná osoba.

Do jednotlivých zostáv možno začleniť až 8 podregálov s 12-timi vyťahovacími modulmi a šiestimi prepojovacími poliami. Ich celková kapacita umožňuje 1152 jednotlivých optických vlákien na báze zdvojeného vlákna na každé pole.