Spojené kráľovstvo: Ultrarýchle budovanie optických sietí

British Telecom používa na stožiaroch inštalované distribučné body od koncernu Prysmian v realizácii superrýchlej technológie internetového pripojeniapre zákazníkov.

Spojené kráľovstvo: Ultrarýchle budovanie optických sietí

Koncern Prysmian zabezpečuje podporu programu BTOpenreach v zámere vytvoriť pre všetkých poskytovateľov internetového pripojenia rovný prístup k poslednému kilometru lokálnych telekomunikačných sietí British Telecom.

Koncern Prysmian ako výlučný partner British Telecom navrhol a vyrobil zostavy na stožiaroch inštalovaných nadzemných distribučných bodov (DP), ktoré sú teraz pripravené na intenzívne využitie v optických sieťach pre budovy. Každý distribučný bod môže byť inštalovaný buď v zemi, alebo umiestnený vo vonkajšom prostredí, ako je to v prípade tejto na stožiaroch inštalovanej verzie, ktorá slúži ako odbočovač optických vlákien do budov zákazníkov tam, kde na tento účel nemožno zo situačných dôvodov použiť káble inštalované do zeme.

Tieto nové zostavy sú osobitne koncipované na požiadavku káblov vedených v poslednom úseku s poklesom nad zemou, pričom eliminujú potrebu káblovej spojky na stožiari alebo v jeho blízkosti. Na stožiari inštalovaná a rýchlo prístupná zostava je koncipovaná na jednoduché pripojenie v dvoch verziách umožňujúcich najviac 12 alebo 32 koncových pripojovacích bodov. Tieto jednotky sú preskúšané v praxi, a vlastná uzamykateľná zelená skrinka, ktorá tvorí kryt zostavy, splýva s prostredím a chráni vnútri umiestnené prepojovacie polia.