Slovensko: Teraz v Top 10 v pokrytí optickými sieťami

Slovensko

Slovenské telekomunikácie zrealizovali optické siete pre domácnosti s použitím systému fúkaných vlákien SirrocoXS

Slovensko: Teraz v Top 10 v pokrytí optickými sieťami

Koncern Prysmian zabezpečil pre jedného z najväčších poskytovateľov širokopásmového pripojenia na Slovensku nástroje na realizáciu pasívnych súčastí pokročilej optickej siete pre pripojenie na Internet. Ako najvýkonnejšie riešenie na vybudovanie pružnej a spoľahlivej optickej siete pre domácnosti bol vybraný systém SirrocoXS.

V sieťach pre slovenské domácnosti sa tak zrealizovalo niekoľko tisíc kilometrov fúkaných vlákien Sirroco a súvisiacich chráničiek a komponentov. Slovenské telekomunikácie tak ťažia z pružnosti koncernu Prysmian v činnostiach koncipovania siete, riadenia investičných a prevádzkových nákladov a z rýchlejšieho pripojenia zákazníkov. Slovensko je tak teraz v desiatke vedúcich európskych krajín v pokrytí optickými sieťami pre domácnosti.