Aj satelity potrebujú optické siete pre domácnosti

Taliansko

Satelitná televízia potvrdzuje prínosy technológie VerTV XS

Aj satelity potrebujú optické siete pre domácnosti

Riešenie na báze optických vlákien pre domáce satelity VerTV XS od koncernu Prysmian si zvolil jeden z vedúcich prevádzkovateľov satelitnej televízie v Taliansku na zabezpečenie svojho prechodu na optické vlákna pre domáce satelitné antény. Toto strategické partnerstvo predstavuje uznanie priekopníckych činností koncernu Prysmian v pomoci zákazníkom v príprave na plne širokopásmové služby cez satelit, a to v podobe rýchlo a ľahko nainštalovateľného riešenia, ktoré prepája vlastnú satelitnú anténu so zariadeniami vnútri v domácnosti. SystémVerTV XS je kompatibilný so všetkými požiadavkami na káblové televízne pripojenia vo viacbytových jednotkách, pričom jeho súčasťami sú prepojovacie polia s vopred nainštalovanými konektormi, podlahové vývodové boxy a špeciálny minikonektor. Zmenšené rozmery komponentov umožňujú ľahkú inštaláciu do jestvujúcich káblovodov bez potreby spojovania, a to vďaka koncepcii s predinštalovanými konektormi. Systém VerTV XS, ktorého konštrukcia vyhovuje najprísnejším environmentálnym požiadavkám, je plne v súlade s bezpečnostnými a protipožiarnymi predpismi.