Optické siete a superrýchle dáta pre Amsterdam

Amsterdam

Kombinované služby „triple play“ (televízia, telefón, internet) a aplikácie Web 2.0 sú hnacím motorom potreby čoraz rýchlejších širokopásmových pripojení v našom každodennom živote – doma i v práci.

Optické siete a superrýchle dáta pre Amsterdam

Na realizácii kombinovaných služieb „triple play“ a najnovších aplikácií sa rozhodujúcou mierou podieľa telekomunikačná infraštruktúra.