Použitie výrobkov LSOH v železničných staniciach a letiskách

Nemecko / Španielsko

Železničné stanice a letiská sú miesta, kde sa obvykle zdržujú obrovské počty ľudí, ktorým veľmi často nie sú známe požiarne poplašné signály a únikové cesty v budove.

Použitie výrobkov LSOH v železničných staniciach a letiskách

Ďalšie komplikácie v prípade núdzovej situácie môžu nastať z toho titulu, že mnohí z týchto ľudí môžu byť turisti neovládajúci jazyk, v ktorom sa vydávajú bezpečnostné hlásenia. Všetky tieto faktory môžu pri úniku spôsobiť zmätky a zdržania.
V takýchto situáciách môžu ohňovzdorné káblové technológie s nízkym požiarnym rizikom poskytnúť viac kriticky dôležitého času na evakuáciu a neprispievať k znečisteniu ovzdušia nad únosnú mieru, ktorá ešte umožňuje, azda o niekoľko cenných minút dlhšie, zásah záchranárskych tímov. Nasledujúce príklady predstavujú len niektoré z mnohých významných medzinárodných projektov, pre ktoré sme dodali káble.

Medzinárodné letisko v Hamburgu

Toto najstaršie dodnes prevádzkované letisko v Nemecku bolo otvorené v januári roku 1911. Pôvodne zaberalo plochu 440 000 štvorcových metrov, ktorá sa však odvtedy viac ako zdesaťnásobila na 5,7 štvorcových kilometrov. Hlavná odbavovacia plocha má 320 000 štvorcových metrov. Letisko sa nachádza 8,5 km severne od mestského centra v hamburskej štvrti Fuhlsbüttel.

Inštalácie:
Druh budovy–letisko
Druh káblov– ohňovzdorné, LS0H (nedymivé bezhalogénové)
Miesto – Hamburg, Nemecko

Letisko Madrid-Barajas

Letisko Madrid-Barajas predstavuje hlavné medzinárodné letisko pre potreby hlavného mesta Španielska Madridu. Ide o najväčšie a najrušnejšie letisko v krajine, ktoré je podľa objemu dopravy 11-te najvyťaženejšie svete (údaje za rok 2008) a štvrté v Európe. Letisko otvorilo v roku 1928 a postupne vyrástlo na jedno z najdôležitejších centier leteckej dopravy v Európe. Nachádza sa 13 km juhozápadne od Madridu a svoje meno prevzalo od blízkeho mesta Barajas, ktoré má na železničnej trati zabezpečujúcej spojenie s letiskom svoju vlastnú stanicu metra.

Inštalácie:
Druh budovy - letisko
Druh káblov - ohňovzdorné, LS0H (nedymivé bezhalogénové)
Miesto - Madrid, Španielsko