Nový napájací kábel série DH s malým polomerom ohybu

Podnik DRAKA Fileca predstavuje nový typ ultraohybných napájacích káblov. Jeho hrubá štrukturálna izolácia zo 100% PTFE mu dáva väčšiu pružnosť pri zlepšení ostatných vlastností.

Nový napájací kábel série DH s malým polomerom ohybu

Podnik DRAKA Fileca, organizačná zložka koncernu PRYSMIAN pre Letectvo, s hrdosťou predstavuje svoj nový typ ultraohybných napájacích káblov. Z povahy svojej funkcie a použitia musia byť napájacie káble ako je séria DG mimoriadne odolné voči mechanickému narušeniu, keďže od toho závisí bezpečnosť pasažierov lietadiel a helikoptér. Výrobcovia helikoptér však vzniesli problém inštalácie v stiesnených priestoroch, a potrebovali káble s malým polomerom ohybu. Výsledkom je tak nami vyvinutá séria káblov DH, ktorých hrubá štrukturálna izolácia zo 100% PTFE im dáva lepšiu pružnosť pri zlepšení ostatných vlastností.