Naša činnosť

Naša činnosť

Svetoví lídri v odvetví káblov a systémov pre energetiku a telekomunikácie

Štyri oblasti činnosti. Jeden líder vo svojom odvetví.

EN - About Us - Our Businesses - Partner of the world's key players

Sme na čele rastu a inovácií v dodávkach káblov pre odvetvia energetiky a telekomunikácií.

 

A sme tam už 140 rokov. Spájame celý svet od najväčších podnikov po najmenších užívateľov.

V súčasnosti sme bezkonkurenční v hĺbke a rozsahu našich odborných znalostí – dodávame účinné, efektívne a udržateľné riešenia cez naše organizačné zložky Projektov v energetike, Produktov pre energetiku, Produktov pre ropný a plynárenský priemysel a Telekomunikácií. A pritom vždy sledujeme nové príležitosti pre rozvoj v dlhodobej perspektíve.

 

Partner kľúčových hráčov vo svete

EN - About Us - Our Businesses - Broadening horizons for Energy Projects

Rozširujeme horizonty pre projekty v energetike

Posúvame hranice v dodávkach kábelárskych projektov. Naše realizačné schopnosti, výrobné kapacity a investície do vybavenia a zariadení nám dávajú absolútnu prevahu. Zabezpečujeme špičkové riešenia pre projekty spojenia pomocou vysokonapäťových podzemných a podmorskýchkáblovv tých najnáročnejších prostrediach sveta.

Či už riešenia na kľúč v konštrukcii podmorských silových vedení pre veľké pobrežné veterné parky v Nemecku, alebo inštalácie podmorských káblov v hĺbkach až do 2000 metrov pomocou lode Giulio Verne, jednej z najväčších a technologicky najpokročilejších na kladenie káblov vo svete, vo všetkých oblastiach a po celom svete neustále posúvame hranice možného.

Rozširujeme horizonty pre projekty v energetike

EN - About Us - Our Businesses - Diverse and innovative Energy Products

Rôznorodé a inovatívne produkty pre energetiku

Ponúkame jedno z najúplnejších a najširších produktových portfólií vo svete. A pritom sa neustále zdokonaľujeme v plnení potrieb našich zákazníkov, zlepšujeme naše činnosti a napredujeme v ziskovosti a raste. Cez naše organizačné zložky Energetika a infraštruktúra (zahŕňa Distribúciu elektriny a Obchod a inštalácie) a Komponenty pre priemysel a siete (zahŕňa Špeciálne aplikácie a OEM, Výťahy, Automobily a Sieťové komponenty)sme vo výhodnej pozícii a na čele v sústavnom rozvoji dodávok elektriny po celom svete.

Rôznorodé a inovatívne produkty pre energetiku

EN - About Us - Our Businesses - Specialists in Oil & Gas

Špecialisti na ropný a plynárenský priemysel

Či už pre zdrojové (povrchové a špeciálne vŕtanie a káble pre ESP systémy, t.j. ropné čerpacie systémy) alebo spracovateľské aplikácie (chemické, petrochemické a priemyselné závody a elektrárne), nová organizačná zložka koncernu Prysmian pre Produkty pre ropný a plynárenský priemysel ponúka Vášmu podniku tie najmodernejšie, komplexné a integrované riadiace, kontrolné a nástrojové systémy na vzájomné prepojenie všetkých zložiek ropného a plynárenského priemyslu vo všetkých článkoch reťazca. Naše moderné výrobné zariadenia a komplexné skúšobné laboratóriá dodávajú hlavné druhy káblov a portfóliá výrobkov SURF vrátane spoľahlivých oceľových a termoplastických spojovacích káblov, ako aj pružné potrubia a technológiu pre zvislé vrty v pobrežných ropných a plynových ťažobných inštaláciách. S dobre zavedenou a dôveru požívajúcou prítomnosťou na trhoch v Severnej Amerike, Brazílii, v Európe, na Blízkom a Strednom Východe a v indopacifickej oblasti zabezpečujú inovácie koncernu Prysmian pre ropný a plynárenský priemysel kriticky dôležité spojenia medzi oceánskymi a pobrežnými, ako aj medzi hladinovými a dnovými inštaláciami.

EN - About Us - Our Businesses - Image- Only 2

EN - About Us - Our Businesses - Pioneering solutions for Telecom

Priekopnícke riešenia pre telekomunikácie

Sme jedným z najväčších svetových výrobcov telekomunikačných káblov, pričom dodávame riešenia na báze optických vlákien a optických a medených káblov. Naše výrobky sú jadrom systémov mnohých vedúcich telekomunikačných operátorov po celom svete.

Technický pokrok v riešeniach a inovácie pre širokopásmové aplikácie vytvárajú zároveň s trvalo úspešnými výsledkami troch našich organizačných zložiek –Riešenia pre telekomunikácie, Optické vlákna a Multimédiá –príležitosti pre nový rast, nové prepojenia a zlepšovanie kvality života a pracovného prostredia po celom svete.

EN - About Us - Our Businesses - Image Only 01