Misia, vízia a hodnoty

Misia, vízia a hodnoty

Naša vízia a misia určujú vo všetkom, čo robíme, základný smer

Jadrom každej kapitoly v príbehu spoločnosti Prysmian sú koncernová vízia, misia a uplatňované hodnoty. Tie vždy určujú vo všetkom, čo robíme, základný smer.

EN - About Us - Mission, Vision & Values - Mission

Misia

Pre našich zákazníkov zabezpečujeme jednoznačne najlepšie kábelárske riešenia opierajúce sa o špičkové technológie a trvalo výborné výkony, a tým v konečnom efekte trvalo udržateľný rast a ziskovosť.

Naše výborné meno čo sa týka výkonov a inovácií nám pomáha zabezpečovať trvalý rast a ziskovosť.

Nechceme však byť len dobrí pre obchod; chceme byť tými správnymi, s ktorými sa robia obchody. Preto sú pre nás tak dôležité naše uplatňované hodnoty. Veci, ktoré robíme, a spôsoby, akými k nim pristupujeme, sú pre nás príležitosťou ukázať, že na našu prácu sme hrdí.

EN - About Us - Mission, Vision & Values - Vision

Vízia

Energia a informácie pomáhajú v spoločenskom rozvoji. Preto je také dôležité, aby boli vždy dostupné, a aby fungovali ich dodávky: účinne, efektívne a spoľahlivo.

Pre ktoréhokoľvek klienta, kdekoľvek sa nachádza a nech je činný v akokoľvek náročnom prostredí,je našou prioritou zabezpečovať, aby boli vždy pripojení. Denne máme všetci príležitosť realizovaťnaše víziecez to, čo robíme.Veci, ktoré robíme každý deň, nech už sú malé alebo veľké, časom rastú na význame a pomáhajú nám plniť našu misiu.

EN - About Us - Mission, Vision & Values - Values

Hodnoty

Excelentnosť. Integrita. Porozumenie.

Excelentnosť.Excelentnosť znamená, že nestačí, aby boli veci len dobré. Spájame vytrvalosť a podnikateľského ducha, a vieme tak zabezpečovať inovatívne komplexné riešenia.

Integrita. Vo veciach etiky nie je žiadna výzva príliš veľká ani malá, ak to znamená robiť veci správnym spôsobom.

Porozumenie. Veľmi si vážime odlišné názory a myšlienky, a kladieme prvoradý dôraz na potreby našich zákazníkov.