EN - About Us - History - Header Page

História

Cesta, ktorá sa začala pred dvomi storočiami

EN - About Us - History - With over 140 years of cumulative experience

S vyše 140-ročnou a stále rastúcou zásobou skúseností má koncern dlhú históriu a vždy bol na čele snáh v plnení meniacich sa potrieb zákazníkov.
História nášho podniku sa kryje s dejinami kábelárskeho odvetvia ako celku, a obsahuje veľa významných míľnikov, ktoré nám vybudovali povesť presadzovateľov vždy tých najnovších technológií a priekopníka v odvetví.

EN - About us- History - History Timeline

 1. Prvé medzinárodné projekty

  1900

  Podnik, ktorý mal o storočie neskôr dostaťnázov Prysmian, si rýchlo získal medzinárodné meno vďaka svojej účasti v projektoch zásadnej dôležitosti, ako bola pokládka 5150 kilometrov transatlantického telegrafného kábla na zabezpečovanie komunikácie medzi Talianskom a Južnou Amerikou (1925), pokládka podmorských káblov na zabezpečovanie sieťového diaľkového telefonického spojenia medzi Talianskom a Brazíliou, a spojenie medzi Brazíliou a Severnou Afrikou.

 2. Vznik podniku Draka, zrodeného pre skvelý rast

  1910

  V rovnakom čase, keď zaznamenával rýchly rozvoj budúci podnik Prysmian, bola založená spoločnosť, ktorá mala neskôr prijať názov Draka. V období rokov 1910 až 1950 sa táto vyznačovala nepretržitým rastom, ktorý bol spojený s neustálym rozširovaním produktovej ponuky a budovaním nových výrobných závodov na strategických trhoch ako Španielsko, Spojené kráľovstvo, Severná Amerika, Argentína a Brazília.

 3. Philips stavil na podnik Draka

  1970

  Tento rok bol v dejinách podniku Draka jedným z dôležitých míľnikov, keď ho kúpil holandský medzinárodný koncern Koninklijke Philips Electronics N.V., známy ako Philips, a podnik sa tak stal súčasťou kábelárskej divízie tohto koncernu.

 4. Akvizičné kampane

  1990

  V 90-tych rokoch 20. st. pracovali podniky Prysmian a Draka oba na čoraz rýchlejšie obrátky. Na rozšírenie svojich obchodných a priemyselných činností zahájili obe spoločnosti akvizičné kampane, na ktoré nadväzovali významné reštrukturalizačné procesy. Oba podniky sa blížili k méte stať sa obrami v odvetví energetiky a telekomunikácií.

 5. Od kótovanej k verejne obchodovanej spoločnosti

  2010

  V roku 2007 vstúpil podnik Prysmian na burzu, pričom jeho akcie boli kótované v segmente významných podnikov triedy Blue Chips na Milánskej burze cenných papierov. O tri roky neskôr sa stal podnik Prysmian verejne obchodovanou spoločnosťou, ktorá bola na Talianskej burze cenných papierov kótovaná v indexe FTSE MIB. Podnik Prysmian, ktorý nemá majoritného akcionára, je riadený v súlade so zásadami transparentnosti, a spolieha sa na svoju schopnosť každý deň si získavať a udržiavať dôveru svojich akcionárov.

 6. Zrodenie koncernu

  2011

  Koncern Prysmian vznikol zlúčením podnikov Prysmian a Draka: dve obchodné značky pod záštitou jediného koncernu, ktorý sa spojením silných stránok oboch podnikov stal globálnym lídrom v oblasti káblov a systémov pre energetiku a telekomunikácie. V súčasnosti sa koncern môže pochváliť najširšou ponukou výrobkov, služieb a technológií na trhu, i v zmysle zemepisného pokrytia.

EN - About Us - History - slider related content