VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE PREDAJ

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE PREDAJ

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

Stredná a Východná Európa (CEE)