Študujúci

Študujúci

Študujúci nás spájajú s budúcnosťou

Aktívne investujeme do budúcnosti nášho podniku a spoločenských skupín, ktorých sme súčasťou. Preto sponzorujeme celý rad iniciatív, od stredoškolských programov, ktoré podnecujú hlbší záujem o skupinu výukových predmetov STEM (prírodné vedy, technika, inžinierstvo a matematika) až po praktické učenie sledovaním odborníkov pri práci (job shadowing), odborné stáže a kurzy pre študentov vysokých škôl.

EN - Careers - Join Us - Students - You can find details of the various programmes on offer below

Dole nájdete podrobnosti o rôznych programoch, ktoré ponúkame

Výukové predmety STEM v triede

Naši zamestnanci pomáhajú pedagógom základných škôl vo svojom okolí v aktivitách spojených s predmetmi STEM (prírodné vedy, technika, inžinierstvo a matematika), ktorých zmyslom je vzbudiť záujem študentov a nasmerovať ich k účasti na budúcom rozvoji týchto oborov v Amerike.

 • Miesto: centrála koncernu Prysmian pre Severnú Ameriku (Lexington,  Južná Karolína, USA)
 • E Kto sa môže zúčastniť: žiaci základných škôl v Lexingtone v zúčastnených triedach

 

Midlands Reading Consortium

Zamestnanci napomáhajú pedagógom základných škôl v aktivitách zahrňujúcich čítanie na zlepšenie gramotnosti žiakov.

 • Miesto: centrála koncernu Prysmian pre Severnú Ameriku (Lexington, Južná Karolína, USA)
 • Kto sa môže zúčastniť:  žiaci základných škôl v Lexingtone v zúčastnených triedach

Praktické učenie sledovaním iných pri práci

Pozývajú sa deti zamestnancov, aby strávili deň v prostredí koncernu Prysmian, kde sa môžu naučiť o našich výrobkoch, prejsť si naše prevádzky a stretnúť sa s odborníkmi rôznych profesií.

 • Miesto: centrála koncernu Prysmian pre Severnú Ameriku (Lexington, Južná Karolína, USA)

 

Stredné školy

 

Stredná škola v Lexingtone (program spolupráce)

Študenti technických smerov môžu získať študijný zápočet i pracovné skúsenosti tým, že po jeden semester pracujú so skúsenými profesionálmi v koncerne Prysmian.

 • Miesto: centrála koncernu Prysmian pre Severnú Ameriku (Lexington, Južná Karolína, USA)
 • Kto sa môže zúčastniť: študenti technických smerov aktuálne zapísaní na strednej škole v Lexingtone
 • Aktuálny nábor? Nábor pre jeseň 2016 je uzavretý. Najbližšie bude nasledovať nábor pre jar 2017.
 • Kedy prebieha program? Od septembra do mája.
 • Ako sa prihlásiť: záujemcovia nech navštívia školské centrum kariérnych príležitostí na adrese: http://www.lexington1.net/academics/work-based-learning/internships

 

Due West, SC Robotics

Zamestnanci našej prevádzky v Abbeville, Južná Karolína, spolupracujú so študentmi miestnej strednej školy v tíme zameranom na robotiku a zúčastňujú sa na súťažiach.

 • Miesto: Abbeville, Južná Karolína, USA
 • Kto sa môže zúčastniť: študenti v zúčastnených triedach
 • Aktuálny nábor? Áno
 • Kedy prebieha program? Celoročne, s celoštátnou súťažou na jar.
 • Ako sa zúčastniť: záujemcovia nech navštívia svoje školské centrum kariérnych príležitostí. Ďalšie informácie k dispozícii tiež na adrese: http://duewestrobotics.org/about.html

 

Program odborných stáží odbornej školy Rocky Mount Prep

Študenti nižších ročníkov stredoškolskej vekovej kategórie tejto odbornej školy sa zúčastňujú na 16- alebo 18-týždenných odborných stážach (v celkovej dĺžke 32 hodín) na získanie školského zápočtu.

 • Miesto: celosvetová centrála organizačnej zložky pre Výťahy (Rocky Mount, Severná Karolína, USA)
 • Kto sa môže zúčastniť: študenti nižších ročníkov stredoškolskej vekovej kategórie odbornej školy Rocky Mount Prep
 • Aktuálny nábor? Nábor pre jarnú sezónu 2018 začína na jeseň 2017.
 • Kedy prebieha program? Na jar.
 • Ako sa zúčastniť: záujemcovia nech navštívia školské centrum kariérnych príležitostí na adrese: http://rmprep.org/             

 

Severná Amerika (vysoké školy)

Program odborných stáží na University of South Carolina (USC)

Študentom sa počas semestra pridelí niektorý z projektov odborných stáží, aby získali priame znalosti a skúsenosti s pracovným prostredím.

 • Miesto: centrála koncernu Prysmian pre Severnú Ameriku (Lexington, Južná Karolína, USA)
 • Kto sa môže zúčastniť: študenti USC
 • Aktuálny nábor? Nábor pre jarnú sezónu 2018 začína na jeseň 2017.
 • Kedy prebieha program? Od septembra do mája.
 • Ako sa prihlásiť: zastavte sa pri našom stánku na veľtrhu pracovných príležitostí USC, alebo na adrese: http://www.sc.edu/career/internshipscoops.html

 

Program spolupráce a odborných stáží s vysokými školami Georgia Institute of Technology (GA Tech) a Clemson University

Študentom sa počas semestra pridelí niektorý z projektov odborných stáží, aby získali priame skúsenosti s prostredím priemyselných podnikov. Študenti v rámci programu spolupráce môžu získať školské zápočty. Momentálne účasť Univerzity v Clemsonea GA Tech.[FM2]

 • Miesto: Abbeville, Južná Karolína, USA
 • Kto sa môže zúčastniť: študenti technických smerov na GA Tech a Univerzite v Clemsone
 • Aktuálny nábor? Nábor pre jarnú sezónu 2018 začína na jeseň 2017.
 • Kedy prebieha program? Od septembra do mája.
 • Ako sa zúčastniť: záujemcovia nech navštívia pre viac informácií svoje školské centrum kariérnych príležitostí, študenti GA Tech na adrese: http://career.gatech.edu/ a študenti Univerzity v Clemsonena adrese: http://career.clemson.edu/cooperative_education/

 

Program odborných stáží na Pennsylvania State University (Penn State)

Študentom sa počas semestra pridelí niektorý z projektov odborných stáží, ktorý môže byť uznaný na zápočet.

 • Miesto: Schuylkill Haven, Pensylvánia, USA
 • Kto sa môže zúčastniť: študenti technických smerov (výrobné inžinierstvo) na Pennsylvania State University
 • Aktuálny nábor? Nábor pre jarnú sezónu 2018 začína na jeseň 2017.
 • Kedy prebieha program? Od septembra do mája.
 • Ako sa zúčastniť: Záujemcovia nech navštívia svoje školské centrum kariérnych príležitostí, alebo na adrese: http://www.engr.psu.edu/career/Students/coopintern/creditoptions/courses.aspx

 

Spolupráca s University of South Carolina (USC)

Profesori USC a ich študenti pracujú s prideleným úsekom podniku na riešenie konkrétnych projektov a technických problémov.

 • Miesto: centrála koncernu Prysmian pre Severnú Ameriku (Lexington, Južná Karolína, USA)
 • Kto sa môže zúčastniť: študenti USC v zúčastnených kurzoch
 

 

Program odborných stáží
Jednoročný program odborných stáží. Študentom sa pridelí tútor, ktorý bude podporovať ich odborný rast, a očakáva sa od nich, že na konci programu predložia svoj projekt. Štandardná odborná stáž zahŕňa štipendium (podľa úrovne angličtiny študenta) a najmenej šesťhodinové pracovné dni.

Miesta: Prysmian Dánsko (Albertslund, Dánsko), Rybinskelektrokabel (Rybinsk, Jaroslavská oblasť, Rusko), Draka Keila Cables (Keila, Estónsko), Prysmian Fínsko (Pikkala, Oulu)
Kto sa môže zúčastniť: študenti vedecko-technických a ekonomických smerovbakalárskej úrovne (Bachelor of Science)na Bocconiho univerzite v Miláne (so začiatkom od konca ich prvého roku štúdia), študenti vedecko-technických a ekonomických smerov magisterskej úrovne (Master of Science) tamže (so začiatkom od konca ich prvého roku štúdia), absolventi (do 12 mesiacov od skončenia štúdia).
Ako sa prihlásiť: záujemcovia klikniete sem, alebo navštívte stránku:
http://www.ttu.ee/en/?id=99374

Francúzsko – Učňovský program
Okolo 50 učňom z celej krajiny sa pridelí tútor a dostanú možnosť rozvíjať svoje schopnosti a spôsobilosti v prostredí priemyselných podnikov.

 • Miesto: všetky závody koncernu Prysmian vo Francúzsku
 • Kto sa môže zúčastniť: francúzski študenti stredných škôl, ktoré udeľujú záverečný diplom, študenti v druhom ročníku vysokých škôl akademických alebo technických smerov vrátane magisterských štúdií, alebo navštevujúci technické školy
 • Ako sa prihlásiť: Záujemcovia nech kontaktujú e-mailovú adresu [email protected]

Španielsko – Program odborných stáží
Študenti absolvujú rok štúdia vo funkcii buď ekonomického, alebo technického druhu.             

 • Miesto: všetky závody koncernu Prysmian v Španielsku
 • Kto sa môže zúčastniť: študenti škôl ekonomických alebo technických smerov, ktoré ponúkajú ako súčasť  štúdia rok praxe.
 • Ako sa prihlásiť: záujemcovia nech kontaktujú e-mailovú adresu [email protected]

Spolupráca so strednými školami
Model výcviku v dvochsúbežných formách, ktorý umožňuje študentom pracovať so skúsenými profesionálmi (buď po dobu šesť mesiacov, alebo na rok), aby získali školské zápočty a skúsenosti.

 • Miesto: všetky závody koncernu Prysmian v Španielsku
 • Kto sa môže zúčastniť: študenti aktuálne zapísaní na stredoškolské štúdium
 • Ako sa prihlásiť: záujemcovia nech kontaktujú svoje školské centrum kariérnych príležitostí

Taliansko – Program odborných stáží
Príležitosť pracovať bok po boku s talentovanými profesionálmi na rôznych postoch. Toto obdobie bude cennou príležitosťou na učenie a osobný rast.

Miesto: Milánska centrála
Kto sa môže zúčastniť: študenti aktuálne zapísaní na vysokoškolské štúdium, alebo čerství absolventi.
Ako sa prihlásiť: cez našu stránku Prysmian Group na LinkedIn.

Dlhodobý program odborných stáží
Študenti získavajú rozsiahle skúsenosti v rôznych organizačných zložkách podľa odbornosti, a detailné znalosti o procesoch.

 • Miesta: Mudanya a Istanbul
 • Kto sa môže zúčastniť: vysokoškolskí študenti
 • Ako sa prihlásiť: záujemcovia nech kontaktujú e-mailovú adresu [email protected] vrátane svojho životopisu.

Učňovskýprogram
Učňovské kurzy sú najmenej na dva roky. Učni budú pritom jeden deň v týždni pokračovať vo svojich štúdiách na miestnych vysokých školách, aby získali tak praktickú, ako aj teoretickú kvalifikáciu.

 • Miesto: celé Spojené kráľovstvo
 • Kto sa môže zúčastniť: už zapísaní študenti stredných a vysokých škôl s minimálnou požadovanou kvalifikáciou pre úroveň učňa
 • Ako sa prihlásiť: záujemcovia nech zašlú svoj životopis a sprievodný motivačný list na e-mailovú adresu: [email protected]

Program praxe študentov (odborná stáž)
Študenti absolvujú rok vo funkcii buď ekonomického, alebo technického druhu. Získajú tak priame skúsenosti učením v praxi a v druhej časti roku začnú preberať aj viac zodpovedností.

 • Miesto: celé Spojené kráľovstvo
 • Kto sa môže zúčastniť: študenti, na ktorých sa vzťahuje rok praxe ako súčasť ich študijného programu

EN - About Us - History - slider related content