Profesionáli

Profesionáli

Pomôžeme Vám k výborným výsledkom

Každoročne naberáme talentovaných kandidátov s technickým a ekonomickým vzdelaním pre rôzne zaujímavé úlohy vo všetkých častiach našich úsekov Odbytu, Činností, Výskumu a vývoja, Informačných technológií, Financií a Personalistiky.

EN - Careers - Join Us - Professionals - Whether you’re stationed at our offices

Buďte súčasťou kolektívu Prysmian

Či už budúVaším miestom naše kancelárie, naše závody alebo naše flotily, budete súčasťou príjemného pracovného prostredia, ktoré núka stále nové výzvy apríležitosť pracovať na dynamických projektoch a vytvárať špičkové technológie definujúce budúcnosť výroby káblov.

Budete mať tiež možnosť presunúť sa do niektorej z našich mnohých prevádzok v medzinárodnom prostredí, a zblízka tak spoznať rôznorodé aspekty našej činnosti.

EN - Careers - Join Us - Professionals - Are you passionate about Manufacturing

EN - Careers - What We Offer - Make It - Download brochure

EN - Careers - What We Offer - Sell It Program - Link Landing

Program Sell It

Systematický program rozvrhnutý na tri roky, ktorého účelom je pomôcť novým zamestnancom odbytu.

arrow-right arrow-right-strong Zistiť viac

EN - About Us - History - slider related content