Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Slovensko

Slovensko

Prysmian Group Slovensko Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

VÝSKUM A VÝVOJ

Realizácia nápadov pre líderstvo vo výskume a vývoji a v kvalite

VÝSKUM A VÝVOJ

Trvalé inovácie sú podstatným kritériom z hľadiska zákazníka a pre koncern Prysmian základným predpokladom pre ďalší rast. Podnik disponuje vo svojom odvetví najlepšími kapacitami pre výskum a vývoj, ktoré zahŕňajú 17 stredísk výskumu a vývoja pod názvom Centres of Excellence v desiatich krajinách, pokročilé technológie ako výsledok nášho vlastného vývoja, vyše 500 špecializovaných odborníkov a viac ako 5600 zaregistrovaných i podaných patentov.

V celom koncerne sa uplatňujú rôzne programy motivačných stimulov, ktorých zmyslom je podnecovať nápady, zdieľať znalosti a vytvárať prostredie pre inovatívne myslenie. Výsledkom sú nielen lepšie produkty s nižšími nákladmi na realizáciu a výrobu, ale tiež bezpečnejšie a zároveň ekologicky vyspelejšie riešenia.

Koncern Prysmian si vybudoval dlhodobé vzťahy s významnými vysokými školami a výskumnými strediskami. Patria k nim Polytechnická univerzita v talianskom Miláne, výskumná inštitúcia Bruno Kessler Foundation v meste a oblasti Trento v Taliansku, Univerzita v Barcelone v Španielsku, Univerzita v Sao Paulo v Brazílii a Delftská univerzita v Holandsku.

Hlavným cieľom zložiek venujúcich sa v koncerne Prysmian činnostiam výskumu a vývoja je zisťovať inovatívne produkty a technológie, rozširovať jestvujúce portfólio o nové produkty a služby a znižovať výrobné náklady na jestvujúce i nové produkty. Kvalitu výrobkov koncernu zabezpečuje dôkladná kontrola vo všetkých fázach výroby, od nákupu surovín až po dodávku hotového produktu. Kontroly v nákupe surovín zahŕňajú výber dodávateľov a skúšky kvality všetkých dodávok, ku ktorým sa vyžadujú samostatné osvedčenia na doloženie súladu so zmluvne dohodnutými štandardmi.

Vďaka dôslednému prístupu ku kvalite si podnik udržuje svoje postavenie svetového lídra, a tento prístup zásadne prispieva k trvalej úspešnosti podniku. Spokojnosť zákazníkov je pre koncern Prysmian prvoradou prioritou a podnikové zásady kvality pre všetky činnosti vo vzťahu k zákazníkom zahŕňajú princíp „nulových závad“ a „správne hneď na prvýkrát“.

 

Read more