Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Slovensko

Slovensko

Prysmian Group Slovensko Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

KONCERN PRYSMIAN A UDRŽATEĽNOSŤ

Angažujeme sa ako jeden podnik.

KONCERN PRYSMIAN A UDRŽATEĽNOSŤ

Udržateľnosť sa stáva pre podniky čoraz zásadnejším faktorom. Túto časť našich stránok preto chceme využiť na spravodajstvo o našej činnosti a výsledkoch v tejto oblasti, a to najmä pre našich zákazníkov a obchodných partnerov, pre finančné trhy a pre našich akcionárov, pre inštitúcie, pre verejnosť a pre všetkých, ktorí majú vzťah ku koncernu Prysmian.

S cieľom jasne zdôrazniť význam, ktorý pripisujeme spoločenskej zodpovednosti podniku dáva koncern záruku, že bude informovať o svojich výkonoch v etickej a socioekonomickej rovine formou každoročných Správ o udržateľnosti, ktoré vychádzajú z medzinárodne uznávaných štandardov pre správy o udržateľnosti G3 Guidelines medzinárodnej organizácie Global Reporting Initiative (GRI).

Read more