Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Slovensko

Slovensko

Prysmian Group Slovensko Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

KONCERN PRYSMIAN NA SLOVENSKU

KONCERN PRYSMIAN NA SLOVENSKU

História podniku


Od Pirelli Cavi k Prysmian
História podniku Prysmian vzišla z histórie koncernu Pirelli.
Už od vzniku boli určujúcimi prvkami konkurencieschopnosti koncernu Pirelli technologické know-how, výskumné kapacity a inovačné schopnosti, schopní manažéri a pozornosť venovaná ľudským zdrojom, v spojení s pevne určenými zásadami v Etickom kódexe podniku a s medzinárodne uznávaným systémom správy a riadenia podniku. Tieto dobré gény sa dnes uplatňujú v celom podniku Prysmian.

1879 až 1998: Zemepisný rozmach a rast
1879 – Zakrátko len niekoľko rokov po vzniku koncernu Pirelli zahajuje činnosť podnik Pirelli Cavi e Sistemi.
1886 – Otvorenie výrobného závodu na podmorské telegrafné káble v meste La Spezia. Inštalácia telegrafnej linky s trasou po dne Červeného mora.
1902 – Zemepisný rozmach podniku začína výstavbou jeho prvého výrobného závodu v zahraničí, a to v Španielsku. Nasleduje otvorenie nových výrobných závodov vo Veľkej Británii (1914), Argentíne (1917) a v Brazílii (1929).
1925 – Podnik Pirelli Cavi e Sistemi robí svoje prvé kroky v Severnej Amerike v rámci projektu pokládky transatlantického podmorského telegrafného kábla v dĺžke 5150 km, ktorý spojil Taliansko s druhým kontinentom. V ďalších rokoch pokračuje tento rast inštaláciami silových káblov v New Yorku a Chicagu, prienikom na brazílsky trh, transoceánskym spojením severnej Afriky a Brazílie a spustením výroby káblov v Kanade.
1950 – Talianske Ministerstvo pôšt a telekomunikácií poveruje podnik Pirelli Cavi e Sistemi dodávkou káblov pre medzimestskú telefónnu sieť a káblov pre televízne vysielanie. Koncern získava tiež kontrakt na obnovu podmorského telefónneho kábla medzi Talianskom a Brazíliou.
1982 – Koncern Pirelli sa stáva v Taliansku prvým podnikom, ktorý vyrába optické vlákna pre telekomunikácie a na dátový prenos. Na tento účel zakladá koncern spoločný podnik s koncernom STET.


1998 až 2001: Rast cez akvizície
S cieľom rozšírenia svojej obchodnej a výrobnej činnosti v medzinárodnom prostredí, získania špecializovaného know-how, posilnenia svojej globálnej pozície a dosiahnutia efektu úspor vďaka masovej výrobe spúšťa podnik cielenú „akvizičnú kampaň". Koncern Pirelli Cavi e Sistemi tak získava sektory výroby silových káblov koncernov Siemens AG, BICC and Metal Manufacturers Ltd, a tiež dva výrobné závody podniku NKF.

2001 až 2004: Reštrukturalizácia
Spustenie procesu radikálnej reštrukturalizácie, ktorého výsledkom je štíhlejšia, efektívnejšia a pružnejšia organizačná štruktúra podniku.

2005: Vznik podniku Prysmian Cables & Systems

Koncern Prysmian s nepriamou účasťou firmy The Goldman Sachs Group Inc. uzatvára zmluvu o nákupe činností koncernu Pirelli & C. S.p.A, ktoré vykonávajú koncernové úseky Energy Cables and Systems (káble a systémy pre energetiku) a Telecom Cables and Systems (káble a systémy pre telekomunikácie). Vznik podniku Prysmian Cables & Systems: názov, ktorý v angličtine evokuje predstavu svetla, analytického rozkladu, žiarivosti a geometrickej dokonalosti, a tým synonymum špičkových výkonov, výskumu a spoľahlivosti.

2007: Podnik Prysmian vstupuje na burzu
Vstup podniku Prysmian na burzu cenných papierov. Príslušné jednania započali dňa 3. mája, pričom výsledkom je kótovanie akcií podniku Prysmian na Milánskej burze cenných papierov v oddiele akcií významných podnikov triedy Blue Chip.