Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Slovensko

Slovensko

Prysmian Group Slovensko Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

PRÍSPEVOK ENERGETIKY A INFORMÁCIÍ KU GLOBÁLNEMU RASTU

PRÍSPEVOK ENERGETIKY A INFORMÁCIÍ KU GLOBÁLNEMU RASTU

Koncern Prysmian Group je svetovým lídrom v odvetví výroby káblov a systémov pre telekomunikácie a energetiku.

S vyše 130-ročnými skúsenosťami a prítomnosťou vo vyše 50-tich krajinách sveta, kde zamestnáva okolo 19.000 osôb a prevádzkuje 91 závodov, má koncern v sektore výroby káblov pre telekomunikácie a energetiku silnú pozíciu technologickej špičky v branži.

Koncern vznikol spojením podnikov Prysmian a Draka, ktoré boli už v tom čase lídrami na svojich trhoch v oblastiach inovácií a technologického know-how. Spájame silné stránky oboch a dosahujeme tak lepšie možnosti investovania a väčšie zemepisné pokrytie, a ponúkame tiež najširšiu paletu výrobkov, služieb, technológií a know-how na trhu.

Charakteristickou črtou koncernu Prysmian je tiež fakt, že ide o verejnú obchodnú spoločnosť, to jest podnik kótovaný na burze bez akcionára s rozhodujúcim podielom, ktorý je riadený transparentným spôsobom a efektívne uplatňuje svoju schopnosť získať a udržať si trvalú pozíciu lídra.