Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Slovensko

Slovensko

Prysmian Group Slovensko Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

NAŠE ZNAČKY

KTO SME A PREČO SME.

NAŠE ZNAČKY

Pomáhame našim zákazníkom spraviť svet do budúcnosti lepším tak, že im zabezpečujeme inovatívne a originálne riešenia, ktoré im umožňujú obstáť zoči-voči budúcim výzvam. Vytvárame tie dôležité prepojenia, ktoré zabezpečujú efektívny prenos a dostupnosť energie a informácií kdekoľvek po celom svete.

Koncern Prysmian Group zabezpečuje svojim zákazníkom inovatívne a originálne riešenia, ktoré im umožňujú riešiť ich výzvy do budúcnosti a robia budúci svet lepším. To vytvára dôležité prepojenia, ktoré zabezpečujú efektívny prenos a dostupnosť energie a informácií kdekoľvek po celom svete.

V zásade teda ide o prepojenie s budúcnosťou. To je jadro a zmysel koncernu Prysmian Group ako značky.

Jedna koncernová značka

Jedna koncernová značka

Prysmian Group je značka, cez ktorú sa vzťahujeme k nášmu podniku a hovoríme v jeho mene, napríklad v tlačových vyhláseniach, ročných výkazoch či správach o vývoji trhov. Zároveň ide o značku zamestnávateľa, teda názov, ktorý používajú zamestnanci pri vzťahu k svojmu podniku.
Naša koncernová značka operuje cez dve vymedzené obchodné značky, a to Prysmian a Draka.


Dve obchodné značky

Dve obchodné značky

V rámci podniku a koncernu Prysmian sú činné dve komerčné značky, a to Prysmian a Draka. Každá predstavuje silnú svetovú značku, a majú navzájom veľmi dobre sa dopĺňajúce produkty a služby.

Naše dve komerčné značky sa používajú vtedy, keď sa vzťahujeme k našim výrobkom a riešeniam, napríklad v produktovej literatúre. Prysmian a Draka sú značky, podľa ktorých nás vyhľadávajú a identifikujú zákazníci a proti ktorým súťažia naši konkurenti. Každá z týchto značiek stelesňuje určitú časť našej globálnej ponuky, ktorou sa koncern Prysmian uchádza o svojich klientov.

Click here to access/register for an account to enter Prysmian Group Brand Point.