Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Slovensko

Slovensko

Prysmian Group Slovensko Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Inovácie a pozícia svetového lídra

Inovácie a pozícia svetového lídra

Koncern Prysmian Group je svetovým lídrom v odvetví výroby káblov a systémov pre telekomunikácie a energetiku. S objemom predaja v roku 2014 na úrovni približne 7 miliárd eur, zhruba 19.000 zamestnancami a 89 závodmi v 50-tich krajinách sveta má koncern silnú pozíciu na trhoch s vyspelými technológiami a ponúka v branži najširšie portfólio výrobkov, služieb, technológií a know-how.

V rámci energetiky je koncern Prysmian Group činný v oblastiach podzemných a podmorských silových káblov a prenosových systémov, špeciálnych káblov na rôzne priemyselné účely a stredno- a nízkonapäťových káblov pre stavebný priemysel a infraštruktúru.

V odvetví telekomunikácií vyrába koncern káble a káblové príslušenstvo na účely prenosu hlasu, videa a dát, pričom ponúka kompletné portfólio optických vlákien, optických a medených káblov a spojovacích systémov.

Koncern Prysmian je kótovaný na milánskej burze cenných papierov v kategórii významných podnikov triedy Blue Chip.