Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Slovensko

Slovensko

Prysmian Group Slovensko Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Nariadenie o stavebných výrobkoch

CPR

Nové európske Nariadenie o stavebných výrobkoch (CPR) je jedinečným bodom zlomu, ktorý umožňuje zvýšenie úrovne bezpečnosti tým, že zabezpečí spoľahlivé informácie o stavebných výrobkoch vo vzťahu k ich požiarnym vlastnostiam. Pre káble je CPR použiteľné od 10. júna 2016 a zavádza rad právnych povinností pre umiestnenie výrobkov na trh: nový štítok s označením CE a Vyhlásenie o parametroch (DoP).