Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Slovensko

Slovensko

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

DOPRAVA

DOPRAVA

Vysoko výkonné káble sú pojivom priemyslu. Špecializované kábelárske riešenia Prysmian v použitiach siahajúcich od nadzemných vedení a leteckého priemyslu až k železničnej a lodnej doprave sú na celom svete jadrom významných medzinárodných projektov. Vďaka vysoko výkonnej, dlhodobo odolnej a bezpečnej technológii tak zabezpečujú činnosti významných zákazníkov.

Dalšie informácie nájdete na adrese:  http://transportation.prysmiangroup.com