Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Slovensko

Slovensko

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

RIEŠENIA PRE TELEKOMUNIÁCIE

RIEŠENIA PRE TELEKOMUNIÁCIE

Nové technológie vysokorýchlostného pripojenia pre rýchlo sa meniaci svet. Po celom svete sú ekonomický rast, zábava, vykonávanie zárobkovej činnosti i elektronické výukové a zdravotnícke systémy v čoraz väčšej miere závislé na optických sieťach. Vysokorýchlostné pripojenie dáva vznik novým životným štýlom a všade podnecuje ekonomickú činnosť. Vlády národných štátov aj investori rýchlo zisťujú, že prístup k sieťam umožňujúcim rýchlu komunikáciu má pre domácnosti i podniky v mestských i vidieckych oblastiach zásadný význam. V odpovedi na tieto potreby zavádza úsek telekomunikačných riešení koncernu Prysmian Group nové kábelárske technológie, ktoré dodávajú informácie kedykoľvek na požiadanie a užšie než kedykoľvek predtým navzájom spájajú ľudí, krajiny a kontinenty. Úsek telekomunikačných riešení koncernu Prysmian je členom združenia Europacable a organizácií FTTH Councils v Európe, Severnej Amerike, na Strednom východe, v Severnej Afrike a v ázijsko-tichomorskej oblasti.