Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Slovensko

Slovensko

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

OBNOVITEĽNÉ ENERGIE

OBNOVITEĽNÉ ENERGIE

Ako možno zosúladiť myšlienku trvalej udržateľnosti s dobrými výsledkami v reálnom svete? Cez káblové riešenia podporujúce výrobu a dodávku obnoviteľných energií. Ako riešenie neustále sa zvyšujúcej potreby energií sa svet v rastúcej miere orientuje na obnoviteľnú a zdrojmi dostatočne zaistenú veternú a solárnu energiu. V odpovedi na dopyt v tomto smere pomáhajú kábelárske zložky koncernu Prysmian podnikom v oblasti obnoviteľných energií po celom svete premeniť tieto nové príležitosti na realitu. Naše technológie – ktoré zahŕňajú káble používané v turbínach a stožiaroch veterných elektrární, podmorské súbory a prepájacie a vývodové káble na vzájomné prepojenie turbín veterných elektrární a podzemných rozvodných a distribučných káblových systémov na použitie s veternou energiou – sa používajú vo všetkých častiach sektora obnoviteľných energií, podporujú činnosti výrobcov turbín, ich zmluvných partnerov a vývojárov, prevádzkovateľov elektrických sietí, výrobcov kombinujúcich fotovoltaiku a výrobu veternej energie a výrobcov fotovoltaických panelov. Sme si vždy vedomí zodpovednosti za planétu a trvalo v našej branži presadzujeme inovácie, s cieľom pomôcť našim partnerom zo sektora obnoviteľných energií zrealizovať projekty prospešné tak pre budúcnosť nás všetkých, ako aj pre ich podniky.

Služby
Obnoviteľné energie – fotovoltaika
S pomocou našich primárnych skúseností s plánovaním, riadením stavebnej činnosti, s oceľovými konštrukciami a s elektroinštaláciami sme úspešne zrealizovali kompletné projekty v oblasti dodávok fotovoltaických systémov na kľúč pre solárne parky a strešné inštalácie po celom svete. Zabezpečujeme tiež prevádzku solárnych parkov a súvisiace údržbové a opravárske služby.

Obnoviteľné energie – veterná energia
Vstup do priemyslu obnoviteľných energií v aspekte veternej energie nám umožnil podstatne rozšíriť portfólio našich výrobkov. Vykonávame inštalácie a overovanie elektrických systémov a zariadení, opravárske a údržbové elektrotechnické práce všetkého druhu a všeobecné opravárske práce. To zahŕňa tiež prechody medzi vysoko- a strednonapäťovými systémami, napojenie veterných turbín alebo vnútorné inštalácie stožiarov veterných elektrární.

Dalšie informácie nájdete na adrese:  http://renewable.prysmiangroup.com