Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Slovensko

Slovensko

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

DISTRIBÚCIA ELEKTRINY

DISTRIBÚCIA ELEKTRINY

Portfólio výrobkov koncernu Prysmian Group pre trhový segment distribúcie elektriny zahŕňa strednonapäťové káblové systémy – vrátane všetkých druhov sieťových prvkov – na pripojenie priemyselných a obytných budov a prevádzok k primárnej rozvodnej sieti, a nízkonapäťové káblové systémy na distribúciu elektriny a kábeláž budov.

Ako pracujeme
Koncern Prysmian Group je dodávateľom riešení, ktorý kladie dôraz na blízkosť k zákazníkom a pozorne načúva ich požiadavkám. Dokážeme tak porozumieť potrebám trhu a reagovať na špeciálne druhy dopytu. Konštrukcia a tvorba našich výrobkov zodpovedá medzinárodným priemyselným štandardom, s cieľom uspokojiť súčasné požiadavky a zlepšiť výkony v environmentálnej oblasti, obmedziť používanie škodlivých látok a znížiť znečisťovanie prostredia. Prysmian Group je vedúcim technologickým hráčom vo všetkých fázach vývoja silových zariadení - technika, konštrukcia, výroba, inštalácia a údržba – s dodávkou systémov na kľúč, pričom naše služby pokrývajú celú životnosť výrobku a zákazník získava benefit nižších celkových nákladov počas životnosti systému. Významné energetické podniky v súčasnosti zavádzajú naše riešenia distribúcie elektriny a ťažia z ich výhod.