Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Slovensko

Slovensko

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

VOJENSKÉ A OBRANNÉ SYSTÉMY

VOJENSKÉ A OBRANNÉ SYSTÉMY

Káble na tieto účely predstavujú najšpecializovanejšie výrobky organizačnej zložky Špeciálnych výrobkov a OEM. Vojenské a obranné riešenia od koncernu Prysmian Group zahŕňajú kábelárske výrobky určené na použitie vo vojenských a obranných systémoch po celom svete. Zameranie v tejto oblasti v rámci zložky Špeciálnych výrobkov a OEM je na káble na prevádzkovanie v náročných podmienkach prostredia, výrobky s osobitnými požiadavkami na technické špecifikácie, alebo vyžadujúce použitie v technicky veľmi náročných riešeniach. Zložka dodáva káble pre pozemné, podmorské, sonarové a komunikačné systémy a na iné špeciálne účely. Koncern Prysmian sa tiež zúčastňuje na kontraktoch na vývoj nových kábelárskych produktov na osobitné účely so zadávateľmi tak zo štátneho sektora, ako aj z radov súkromných firiem v oblasti vojenských technológií. Naša paleta výrobkov je veľmi pestrá a zahŕňa silové, riadiace a prístrojové káble, dátové a komunikačné káble (vrátane optických) a všetky ich kombinácie v štandardných zostavách. Naša úspešná spolupráca s armádami a dodávateľmi vojenských technológií po celom svete má medzičasom už vyše storočnú tradíciu. Naše výrobky obvykle spĺňajú tie najprísnejšie z možných uplatňujúcich sa noriem príslušných národných štátov vo vojenskej oblasti, ako sú francúzska NF, britská Def Stan, nemecká VG a v Spojených štátoch MILSPEC. Káble Prysmian na použitie v obranných systémoch sa vyznačujú špičkovým výkonom a bezpečnosťou v zmysle spoľahlivosti, odolnosti voči extrémnej mechanickej záťaži a nepriaznivým podmienkam prostredia, nízkou dymivosťou a nulovým obsahom halogénov, kompaktnými rozmermi, ochranou proti rušivým elektromagnetickým vplyvom a inými vlastnosťami, ktoré majú svoj význam a dôležitosť pre ozbrojené sily po celom svete.

Dalšie informácie nájdete na adrese:  http://military-defense.prysmiangroup.com